Nieuws Curaçao

Gelden van Bientu en Campo Alegre nog steeds niet gestort in het criminaliteitsfonds

WILLEMSTAD – Het Criminaliteitsfonds van Curaçao, bestemd voor de financiering van projecten ter preventie en bestrijding van criminaliteit, mist tot op heden significante inkomsten. Deze ontbrekende gelden omvatten opbrengsten uit de zaak Bientu, fondsen uit een boete opgelegd aan een lokale bank, inkomsten uit de verkoop van het bekende Campo Alegre en boetegelden verzameld sinds 2018 door het Ministerie van Financiën.

Deze onthulling werd gedaan door de minister van Justitie, Shalten Hato, die benadrukte dat ondanks een gereserveerd budget van 975.100 Antilliaanse gulden voor het jaar 2024, de afwezigheid van deze specifieke fondsen een aanzienlijke impact heeft op het vermogen van het fonds om zijn doelstellingen te realiseren. Het criminaliteitsfonds speelt een cruciale rol in het ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het tegengaan van criminaliteit op het eiland.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

In december werd een belangrijk protocol ondertekend tussen het Openbaar Ministerie, de minister van Financiën en minister Hato. Dit protocol omvat afspraken over de financiering van het criminaliteitsfonds, inclusief de garantie dat toekomstige inkomsten structureel zullen worden bijgedragen aan het fonds. Maar de vertraging in het ontvangen van deze cruciale inkomstenbronnen wekt zorgen over de uitvoering van geplande projecten.

Minister Hato drukte zijn bezorgdheid uit over de situatie en benadrukte de noodzaak van snelle actie om ervoor te zorgen dat deze inkomsten zo snel mogelijk beschikbaar komen voor het fonds. De minister verzekerde dat processen om deze gelden aan het criminaliteitsfonds toe te voegen in een gevorderd stadium zijn en dat er wordt gewerkt aan een oplossing.

Deze ontwikkeling roept vragen op over de impact die het ontbreken van deze fondsen zal hebben op de projecten die gericht zijn op het versterken van de rechtsstaat en het verbeteren van de veiligheid op Curaçao. Het is duidelijk dat voor het succes van het Criminaliteitsfonds en de projecten die het ondersteunt, de volledige en tijdige financiering essentieel is.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel