Nieuws Curaçao

Gemeenschappelijk Hof van Justitie blijft bereikbaar tijdens zomerreces

WILLEMSTAD – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en het Gerecht in Eerste Aanleg houden zomerreces van 7 juli tot en met 18 augustus. Gedurende het reces worden in beginsel geen zittingen gehouden anders dan in kort geding, in andere spoedeisende zaken en enkele geplande strafzittingen.

Anders dan algemeen wordt gedacht, betekent het reces niet dat het Hof en de Gerechten dicht gaan. De griffie van het Hof en van de Gerechten op alle eilanden zullen regulier open zijn, alleen zullen er minder zittingen plaatsvinden gedurende het reces.

Bij spoedeisende zaken kan, vanwege de beperkte bezetting van rechters en griffie, de termijn tussen indiening en behandeling van het verzoek langer zijn dan gebruikelijk. Het Hof houdt raadkamerzittingen in strafzaken op 11 juli, 13 juli (pro forma) 18 juli en 25 juli. De informatiebalie van Kas di Korte is gedurende het reces op de normale openingstijden geopend voor publiek.

Deel dit artikel