Nieuws Curaçao

Gerhard Hoogers directeur Kabinet Gouverneur Sint-Maarten 

PHILIPSBURG – Gerhard Hoogers wordt met ingang van 1 december directeur Kabinet Gouverneur Sint-Maarten op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten is een zelfstandige eenheid binnen de rijksdienst en ondersteunt de Gouverneur bij het verrichten van zijn taken, zowel op koninkrijksniveau als op landsniveau. Hij vervult een informerende en adviserende rol voor de Gouverneur met betrekking tot beleid, wetgeving en uitvoering.

De directeur is primair verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning van de Gouverneur en daarnaast verantwoordelijk voor de algehele leiding en bedrijfsvoering van het Kabinet van de Gouverneur.

Ervaring

Gerhard is sinds 1994 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en nu werkzaam als universitair hoofddocent bij de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde. 

Tevens is Gerhard sinds 2012 als honorair hoogleraar vergelijkend staatsrecht verbonden aan de Carl von Ossietzky-Universität te Oldenburg, Duitsland. Deze functie blijft hij ook bekleden naast de functie op Sint-Maarten.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Sinds 1 januari 2022 is Gerhard ook voor twaalf uur per week als senior constitutioneel adviseur verbonden aan de afdeling wetgeving en juridische zaken van de ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Veeteelt.

Daarnaast was hij als gastdocent/onderzoeker verbonden aan de universiteiten van Aruba en Curaçao en doceerde hij aan de Academie voor Wetgeving.

Gerhard studeerde Nederlands recht, specialisatie staatsrecht en wijsbegeerte van het recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Geweldige kans

Gerhard Hoogers: “Ik vind het een geweldige kans en een grote eer om mij in de komende jaren als directeur van het Kabinet van de Gouverneur in te zetten voor het land Sint-Maarten en zijn bevolking.  Ik heb mij in de afgelopen 25 jaar veel en intensief met het koninkrijksrecht en het constitutionele recht van de Caribische landen beziggehouden en deze functie stelt me in staat om die kennis en ervaring heel concreet in te kunnen zetten. Ik zie erg uit naar de samenwerking met Gouverneur Baly, de overige medewerkers van het Kabinet en de Sint-Maartense staatsorganen, maar zeker ook die met ‘Den Haag’. Mij wacht een prachtige uitdaging!”

De kabinetten van de Gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten behoren niet tot een ministerie en zijn ondergebracht in Hoofdstuk IIB van de rijksbegroting, waarover de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het beheer voert.

Deel dit artikel