Sint Maarten

Grimmig beeld van elektriciteitsvoorziening op Sint Maarten

Foto: Today/Milton Pieters

PHILIPSBURG – Het nutsbedrijf GEBE schetst een grimmig beeld van de huidige stand van zaken rondom de elektriciteitsvoorziening op Sint Maarten. Het eiland heeft te maken met voortdurende stroomonderbrekingen. Drie van zijn motoren hebben de levensduur van dertig jaar overschreden, maar zijn niet vervangen. Snelle regeringswisselingen hebben naar verluidt geleid tot een situatie waarin het bedrijf geen geld van de bank krijgt om te investeren.

Het bedrijf opereert momenteel met tien dieselgeneratoren, waarvan drie hun technische levensduur van dertig jaar hebben overschreden. Deze oude motoren, die nog steeds worden gebruikt om pieken in de vraag op te vangen, zijn minder efficiënt en onbetrouwbaar. Deze motoren zijn verantwoordelijk voor een geschatte achttien procent van de totale operationele capaciteit van het bedrijf en vormen een belangrijke oorzaak van verminderde efficiëntie.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

De stijgende temperatuur en klimaatverandering in het Caribisch gebied, gecombineerd met een groeiende economie, hebben geleid tot een snelle toename van de energievraag, zegt het bedrijf. Dit heeft verschillende uitdagingen voor GEBE gecreëerd, waaronder het niet kunnen voldoen aan de N-2 betrouwbaarheid criteria. Dit criterium vereist dat een nutsbedrijf in staat is om te voldoen aan de vraag, zelfs bij verlies van de twee grootste productie-eenheden. Op dit moment voldoet GEBE zelfs niet aan de lagere N-1 norm, wat de huidige load shedding veroorzaakt.

Het N-2 criteriumvereist dat het systeem zelfs bij het uitvallen van twee kritieke componenten nog steeds operationeel blijft. Dit betekent dat het elektriciteitsnet is ontworpen en beheerd op een manier die het mogelijk maakt om twee afzonderlijke storingen te verwerken zonder dat dit leidt tot wijdverbreide stroomuitval of andere operationele problemen. Dat is niet langer het geval bij GEBE.

Reacties

Voormalig minister van Financiën Ardwell Irion, voormalig GEBE-directeur Jerome Chittick en voormalig minister van Volksgezondheid Emil Lee hebben deelgenomen aan een felle discussie op sociale media over de situatie. Lee benadrukte het belang van oplossingen: “De schuldvraag is niet productief. De focus moet liggen op oplossingen. Sint Maarten moet snel harde beslissingen nemen.”

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Irion beweert dat de huidige stroomstoringen pas een probleem werden in de laatste twee kwartalen van zijn ambtstermijn. Hij stelt dat het management nooit heeft geadviseerd over de maximale capaciteitsoutput en dat er constante discussies waren over de financiering van nieuwe generatoren. Volgens Irion was de financiering een politieke beslissing en werd het management van GEBE door de ministerraad opgedragen om dringend nieuwe generatoren aan te schaffen. Dit werd echter niet uitgevoerd omdat het management de duurzame plannen als concurrentie zag.

Chittick, die in oktober 2020 vertrok, stelt dat veel projecten sinds zijn vertrek zijn gerealiseerd, waaronder grootschalige bouwprojecten die de vraag naar elektriciteit hebben verhoogd. Hij suggereert een operationele audit om duidelijkheid te krijgen over wat er echt is gebeurd.

Toekomst

GEBE benadrukt het belang van preventief onderhoud om de betrouwbaarheid te waarborgen. Het bedrijf werkt aan zowel kortetermijnoplossingen om de load shedding te beperken als langetermijnoplossingen om de toenemende vraag aan te pakken en de betrouwbaarheid van de energiecentrale te verbeteren. Maar met vijf veranderingen in het leiderschap sinds 2020 en nog steeds geen compleet managementteam, blijft de toekomst van de elektriciteitsvoorziening op Sint Maarten onzeker.

Deel dit artikel