Overheid

Hervormingsvoorstellen sociale zekerheid naar SER, inhoud nog niet bekend

WILLEMSTAD – Tijdens een recente bijeenkomst van de Sociaal-Economische Raad (SER) op Curaçao heeft minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) nieuwe hervormingsvoorstellen gepresenteerd die gericht zijn op het verbeteren van het socialezekerheidsstelsel van het eiland. De inhoud van de voorstellen wordt volgende maand gepubliceerd.

In het Landspakket is afgesproken dat het stelsel van sociale zekerheid een activeringsfunctie zal hebben, met de juiste prikkels, waarbij tevens zorg gedragen wordt voor adequaat sociaal vangnet. 

Deze voorstellen beogen de armoede te verminderen, de inkomenszekerheid te verhogen en de financiële duurzaamheid van het systeem te waarborgen.

De presentatie, die plaatsvond op 19 maart tijdens de reguliere plenaire zitting van de SER, was het resultaat van een uitgebreid onderzoek ondersteund door beleidsadviseurs, vertegenwoordigers van de directie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), en een expert van het Economisch Bureau Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst konden leden van de SER vragen stellen en feedback geven op de bevindingen en aanbevelingen van het rapport.

Minister Larmonie-Cecilia benadrukte het belang van verdere consultaties met alle betrokken stakeholders voordat de voorstellen in politiek-bestuurlijke kringen verder zullen worden besproken. De uiteindelijke besluitvorming hierover zal een belangrijke invloed hebben op de toekomst van de sociale zekerheid in Curaçao. De minister heeft toegezegd de SER, als belangrijk adviesorgaan, continu op de hoogte te houden van de voortgang van dit hervormingstraject.

Deel dit artikel