Nieuws Curaçao

IMF: Curaçao moet met Cft-begrotingspolitiek economische groei niet in de weg te zitten

‘Het verhogen van de overheidsinvesteringen vanaf het huidige lage niveau zou de werkgelegenheid vergroten, particuliere investeringen stimuleren en een breed economisch herstel en potentiële groei ondersteunen. Een iets meer geleidelijke budgettaire aanpassing zou groeivriendelijk zijn en toch in overeenstemming zijn met duurzaamheid’, dat stelt het IMF in haar voorlopige bevindingen na een staff-bezoek aan Curaçao.

Curaçao moet daarom substantieel investeren in zowel de publieke als private sector om de meer op toerisme gebaseerde economie aan te jagen. Met een sterke pijplijn van nieuwe hotels is de horecasector goed gepositioneerd om de leidende motor van groei te worden, aldus het IMF. Die vindt dat de overheid mogelijkheden zou kunnen onderzoeken om andere sectoren te ontwikkelen, met name op het gebied van groene energieproductie.

De substantiële investeringen zijn nodig om een beter ondernemingsklimaat en een verbetering van de werking van de arbeidsmarkt te creëren, zegt het IMF. Ook het inzetten van een gegarandeerde leenfaciliteit voor levensvatbare MKB-bedrijven op Curaçao zou het herstel van de economie ondersteunen.

Contrast

De aantekeningen van het IMF staan in schril contrast met de koers die het College financieel toezicht Curaçao voorhoudt. Raymond Gradus blijft vasthouden aan beheersing van de uitgaven als belangrijkste prioriteit. Het Cft vindt dat het economisch herstel benut moet worden om de begroting op orde te brengen.

Het IMF vindt dat de overheid beleid moet ombuigen en afstemmen om het inclusieve economische herstel te ondersteunen en tegelijkertijd duurzaamheid te bereiken. Tussen de regels valt op te maken dat een al te rigide begrotingsbeleid, zoals het Cft voorstaat kan leiden tot negatieve effecten op de groei. Dat moet volgens het IMF juist voorkomen worden.

Deel dit artikel