Curaçao

Kort geding Pro deo advocaten tegen overheid


Advocaten die kosteloos aan min- of onvermogenden rechtsbijstand verlenen bereiden een kort geding voor tegen het land Curaçao. De beloofde verhoging van de piketvergoeding is nog steeds niet uitgevoerd.

Er heerst al jaren grote onrust en ontevredenheid binnen de genoemde groep advocaten over de lage piketvergoeding. Die is bij de inwerkingtreding van de Landsverordening toevoeging in strafzaken op 25 september 1997 vastgesteld op 900 gulden. Na de inwerkingtreding van het Landsbesluit Toevoeging in Strafzaken in 1997 is die niet meer aangepast.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Voormalig minister van Justitie Nelson Navarro zegde toe de zorgpunten aan te pakken. De piketvergoeding van 900 gulden zou verhoogd worden naar 1800 gulden om de inflatie te dekken. Daarna zou dat bedrag verhoogd worden naar 2500 gulden. Per 1 januari 2017 zou de eerste verhoging plaats hebben moeten vinden, en de tweede binnen twee jaar daarna.

De pro deo advocaten willen dit nu afdwingen bij de rechter.

Deel dit artikel