Kustwacht

Kustwacht krijgt versterking

WILLEMSTAD – In februari zijn zes nieuwe operators begonnen met hun opleiding bij het Maritieme Operatie Centrum (MOC). Deze elf weken durende opleiding is ontworpen om de nieuwe collega’s volledig in te wijden in de vaardigheden en kennis die cruciaal zijn voor het functioneren als operator binnen de maritieme sector.

Gedurende deze intensieve training krijgen de deelnemers onderwijs in diverse disciplines, waaronder zeerecht, rijkswetgeving, search and rescue operaties, natte wetgeving, en de Engelse en Nederlandse taal. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan maritieme communicatie en klantenservice. 

Een uniek aspect van de opleiding is het bezoeken van belangrijke partners zoals CITRO en de Meteorologische Dienst, die een belangrijke rol spelen in de dagelijkse operaties en met wie nauw wordt samengewerkt.

Het MOC speelt een cruciale rol binnen het Operatie Centrum van de Kustwacht, en functioneert als het primaire aanspreekpunt voor zowel lokale ketenpartners in Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius, als voor internationale partners. 

De verantwoordelijkheden van de Kustwacht, waaronder search and rescue, maritieme grensbewaking, visserij- en milieutoezicht, en het dienen als initiële meldpunt, vallen ook onder de bevoegdheid van het MOC. In samenwerking met de bemanningen van de Kustwacht-eenheden coördineren de operators alle maritieme operaties.

Deel dit artikel