Geschiedenis

Michael Newton roept op tot gezamenlijke inspanning voor restauratierichtlijnen 

WILLEMSTAD – Tijdens de uitreiking van de Cola Debrotprijs afgelopen zaterdag, waarbij Michael Newton werd geëerd voor zijn bijdragen aan de restauratiearchitectuur in Curaçao, benadrukte hij het dringende belang van vastgestelde restauratierichtlijnen voor erfgoed. In zijn toespraak, gehouden op de geboortedag van Cola Debrot, onderstreepte Newton de noodzaak van een samenwerking tussen erfgoedprofessionals en organisaties om gezamenlijk aan deze richtlijnen te werken.

Newton, die ook voorzitter is van de Monumentenraad, sprak over de grote behoefte aan duidelijke criteria en richtlijnen voor het restaureren van monumenten. “In onze historische UNESCO binnenstad staat ongeveer de helft van de panden op de monumentenlijst, die deskundig aangepakt moeten worden bij restauratie en herbestemming,” aldus Newton. Hij bekritiseerde ook het feit dat de Universiteit van Curaçao (UoC) enkele jaren geleden de cursus ‘Educatie in Erfgoed’ heeft geschrapt, waardoor de kennisopbouw op dit gebied sterk is verminderd.

Newton’s oproep tot actie was duidelijk: “Hierbij een oproep aan alle heritageprofessionals en organisaties om gezamenlijk te gaan werken aan dergelijke restauratie criteria en richtlijnen zodat de mensen in het veld – maar ook anderen werkzaam met monumenten – een beter houvast hebben.” Hij wees op de successen van zijn oud-collega Rhuendley Janzen, die na zijn opleiding bij de UoC een vooraanstaande erfgoedprofessional op het eiland is geworden, als voorbeeld van het potentieel van goed erfgoedonderwijs.

Newton sloot zijn toespraak af met een vooruitblik: Lets hope it will be reality in the near future. De Fundashon Pro Monumento, die ook de visie van Newton ondersteunt, benadrukt de urgentie van deze kwestie. De afwezigheid van de minister van VVRP, verantwoordelijk voor het gebouwde erfgoed, tijdens de ceremonie werd door velen als opvallend beschouwd.

Deel dit artikel