Gezondheidszorg

Minder specialisten werkzaam in het CMC

WILLEMSTAD – De teller van het aantal medisch specialisten binnen het Curaçao Medical Center (CMC) die sinds medio vorig jaar hun baan bij het ziekenhuis hebben opgezegd staat op 13,4 fte, fulltime equivalents. Dat staat in de rapportage van het ziekenhuis aan de Inspectie voor de Volksgezondheid, waar het Antilliaans Dagblad over beschikt.

Naar verwachting komen daar nog eens 3,6 fte’s bij in verband met de door het ziekenhuis verwachte uitstroom op korte termijn. Daardoor komt het totaal uit op 17 medisch specialisten.

Volgens de meest recent beschikbare informatie zouden er sinds eind juni 2023, toen de aanwijzing van de Inspectie voor de Volksgezondheid in werking trad, zo’n 6,4 fte’s uit dienst zijn getreden. Het zou gaan om de afdelingen spoedeisende hulp, orthopedie, anesthesie, intensive care en vooral neurologie.

De aanwijzing van 26 juni vorig jaar verplicht het CMC om de Inspecteur-Generaal regelmatig te informeren over het (aangekondigde) vertrek van zorgprofessionals. 

Dit hield verband met de vrees die de directie had uitgesproken voor het negatieve effect dat de toen in werking getreden Landsverordening normering topinkomens Curaçao (LNT) zou hebben op de uitstroom van bestaande specialisten en de instroom van toekomstige specialisten in dienst van CMC.

De CMC-directie lijkt volgens de krant niet stil te hebben gezeten en is in gesprek (geweest) met diverse kandidaat-specialisten, maar daarvan hebben er zeven vroegtijdig afgezegd. Het betreft specialisten voor de afdelingen nefrologie, dermatologie, klinisch fysicus, radiotherapie en MDL (maag, darm en lever).

Voor de komende periode wordt door de ziekenhuisleiding rekening gehouden met het afscheid van specialisten van de afdelingen neurologie, spoedeisende hulp, pulmonologie en urologie.

Bezetting nu

De bezetting van specialisten bij het CMC bedraagt momenteel circa 89 fte. De formatie medische zorgprofessionals voor 2023 was gesteld op 114 fte. In verband met de stijgende zorgvraag door meer patiënten alsmede het wegwerken van de wachtlijsten, is voor dit jaar de formatie gesteld op 130 fte. Deze cijfers tonen volgens het Antilliaans Dagblad aan dat er een groot gat zit tussen de gewenste formatie en de werkelijke huidige bezetting.

De krant meldt verder dat de Landelijke Vereniging Medische Professionals in Dienstverband Curaçao (LVMPDC) vorig jaar dringend aandacht vroeg aan minister Javier Silvania van Gezondheid om al het nodige te doen om de medisch specialisten die na hun studie zijn teruggekeerd naar Curaçao te behouden, alsook de medische sector aantrekkelijk te maken om zo medisch specialisten van eigen bodem aan te trekken.

De bewindsman deelde naar eigen zeggen deze mening en kondigde in oktober 2023 een werkgroep onder zijn voorzitterschap aan. Deze werkgroep zou onder andere bestaan uit medisch specialisten zelf, maar ook uit fiscalisten, economen en juristen.

De werkgroep zou onderzoek doen naar de bezoldiging van medisch specialisten onder de LNT en de gevolgen hiervan. Maar sindsdien is er volgens de krant niets meer vernomen. De minister zegde destijds toe dat de mogelijke fiscale faciliteiten voor medisch specialisten in kaart zouden worden gebracht. De werkgroep zou binnen zes maanden advies, inclusief wetsvoorstellen, uitbrengen. Vragen hierover van de krant wilde de bewindsman gisteren niet beantwoorden. 

Deel dit artikel