Nieuws Curaçao

Nederlands Erfgoed Deal richt zich met Monumentenfonds op de zoetwatervoorziening van Curaçao

WILLEMSTAD – Het project ‘Awa pa Kòrsou – Water voor Curaçao’ werkt aan het herstel van de stroomgebieden van het natuurlijke- en cultuurhistorische watersysteem op Curaçao en is opgenomen in de zogenaamde Erfgoed Deal van het De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Voor het eerst is er binnen de Erfgoed Deal een project opgenomen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk, dat zich richt op de zoetwatervoorziening op Curaçao.

Dit bestaat uit rooien en dammen en de daarmee samenhangende unieke monumentale ensembles en waterwerken in twee concrete projectgebieden.

Daarnaast wordt er ook een Living Lab ontwikkeld, waarbij het ontsluiten en delen van kennis met én vanuit de lokale gemeenschap centraal staat.

Ook is er aandacht voor klimaatbestendig waterbeheer en professionele samenwerking. Het project is aangevraagd door het Monumentenfonds Curaçao.

Rijksdienst

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen zij praktisch toepasbare kennis en geven advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.

In de zesde en vooralsnog laatste ronde van de Erfgoed Deal zijn zes nieuwe projecten toegevoegd. In totaal doen er nu 36 projecten mee. De Erfgoed Deal ondersteunt aansprekende voorbeelden van plekken in Nederland en nu dus ook het Koninkrijk die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis gaat spelen.

In totaal hebben voor de huidige ronde veertien projecten een aanvraag ingediend, waarvan er zes zijn toegekend: Awa pa Kòrsou is daar een van.

Het gaat in totaal om financiële bijdragen van het Rijk van bijna 2,4 miljoen euro. Gemeenten en provincies zetten daar bijna 4,4 miljoen tegenover. Alle toegekende projecten zijn goede voorbeelden voor de Erfgoed Deal en dienen ter inspiratie voor de plannen van toekomstige initiatiefnemers. Dit was de laatste ronde van het programma.

Onmisbaar

Wederom is ruim meer aangevraagd dan beschikbaar was aan middelen. Michiel Scheffer, voorzitter van de Stuurgroep Erfgoed Deal: ‘Deze afgelopen drie jaar heeft het programma bewezen onmisbaar te zijn rondom de transitie-opgaven van klimaat, duurzaamheid en stedelijke groei en krimp. Erfgoed biedt echt kansen voor verbetering van kwaliteit van onze leefomgeving en zorgt voor draagvlak bij grote, ruimtelijke projecten.’

Deel dit artikel