Nieuws Curaçao

Nieuwe verkeersborden in Willemstad verbieden ‘U-turns’ in twee talen

WILLEMSTAD – Automobilisten in Willemstad zullen opmerken dat er nieuwe teksten zijn toegevoegd onder de verkeersborden die ‘U-turns’ verbieden. Deze borden, die nu specifiek de teksten ‘No U-turn’ en ‘No girar en U’ bevatten, zijn een initiatief van de Dienst Openbare Werken (OW). 

Het doel van de tweetalige teksten, zowel in het Engels als in het Spaans, is om bestuurders duidelijker te maken wat de borden betekenen.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Dit initiatief komt voort uit de behoefte om de verkeersveiligheid te vergroten en verwarring onder bestuurders te verminderen. Door de instructies in twee talen aan te bieden, beoogt de Dienst Openbare Werken een bredere groep automobilisten te bereiken en te zorgen voor een beter begrip van de verkeersregels. 

Deel dit artikel