Onderwijs

Nieuwe wet erkent speciaal onderwijs op Curaçao

WILLEMSTAD – De nieuwe landsverordening voor speciaal funderend onderwijs is eindelijk vastgesteld en aan de Staten aangeboden. Na een langdurig beleidsontwikkelingsproces is de wet, die gebaseerd is op het ‘Ku Tur Derechi’ document uit 2014, goedgekeurd. Deze wet erkent het belang van speciaal onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften.

De landsverordening is ontworpen met het idee dat speciaal onderwijs alleen nodig is wanneer inclusief onderwijs niet volstaat. Het speciaal onderwijs moet specialistisch en individueel maatwerk bieden, anders dan het reguliere funderend onderwijs. Daarom is besloten een aparte verordening voor het speciaal funderend onderwijs op te stellen. De wet stelt ook nieuwe eisen aan leerkrachten, die binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de wet een speciale bevoegdheid moeten hebben. 

De kosten van de benodigde applicatiecursus zijn geraamd op 150.000 gulden, gefinancierd door de overheid. Het speciaal onderwijs krijgt een eigen financiering van 25.000 gulden per leerling per jaar, met een totale kostenraming van 750.000 gulden op jaarbasis. Dat geld moet komen uit de begroting van het ministerie van Onderwijs.

Deel dit artikel