Nieuws Curaçao

Notarissen gemaand hun achterstallige akten voor 1 oktober op te geven

WILLEMSTAD – Alle notarissen moeten voor het einde van de week alle achterstallige akten en repertoria aanbieden aan de belastinginspecteur. Dat eist minister van Financiën, Javier Silvania naar aanleiding van de publicatie van een rapport van de Algemene Rekenkamer.

De notarissen waren in augustus al door de inspecteur aangeschreven. In overleg met een afvaardiging van het notariaat is besloten tot een verruiming van de reguliere indieningstermijnen met ingang van volgende maand.

Volgens de minister neemt dat niet weg de achterstand in het indienen van akten en repertoria voor 1 oktober moet worden ingelopen. “Indien akten en repertoria na 1 oktober alsnog te laat door de notarissen aan de inspecteur worden aangeboden geldt een boete van 100 gulden voor elke week dat een akte of repertorium te laat wordt aangeboden. 

Voor de overdrachtsbelasting kunnen verzuimboetes worden opgelegd van 5 tot 15 procent van het verschuldigde bedrag, zo geeft het recente rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao aan. 

In geval van grove schuld of opzet kunnen zelfs vergrijpboetes van 25 tot 100 procent van het verschuldigde bedrag aan de notarissen worden opgelegd.

Eerder deze maand, op 16 september, is door de Rekenkamer de rapportage uitgebracht naar de tijdige en volledige afdracht van ingehouden overdrachtsbelasting door het notariaat. Daaruit bleek dat diverse notarissen de wettelijke termijn van de aangifte en afdracht van overdrachtsbelasting structureel ruimschoots overschreden.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Daarnaast stelde de Rekenkamer vast dat door de belastingdienst vrijwel nooit boetes en naheffingsaanslagen werden opgelegd aan de notarissen als zij de wettelijke termijnen overschrijden.

Deel dit artikel