Nieuws Curaçao

Orde van Advocaten hekelt brief pastoors en dominees over homohuwelijk

WILLEMSTAD – De Orde van Advocaten op Curaçao heeft in scherpe bewoordingen afstand genomen van de open brief van pastoors en dominees over homoseksualiteit en de rechtelijke macht. Volgens de advocaten is de homofobe verklaring van de kerkvoorgangers discriminerend. Bovendien mag religie, politieke kleur en seksuele geaardheid niet leiden tot een aantasting van de integriteit van de rechtelijke macht.

De pastoors en dominees ageerden eerder tegen een vonnis, waarin de rechter oordeelde dat bij het sluiten van een huwelijk de overheid niet mag discrimineren. Ook homostellen mogen trouwen voor de wet. Volgens de kerkvoorgangers is het Hof van Justitie niet meer te vertrouwen omdat Hofpresident Mauritz de Kort openlijk homo is.


Deel dit artikel