Nieuws Curaçao

‘Overheid moet deel schuld Sehos overnemen’

WILLEMSTAD – De bijna veertig miljoen gulden schuld die het Sehos draagt moet voor een groot gedeelte door de overheid gedragen worden, conform afspraak. Dat vindt de stichting die het beheer voert over het oude ziekenhuis. Die verkeert in surseance van betaling.

Het voorstel dat nu op tafel ligt is om 57 procent te verrekenen met de belastingschulden die ontstaan zijn na 2017. Volgens de stichting het gevolg van het pas twee jaar later opengaan van het CMC en de inadequate en ontoereikende zorgbudgetten. 

Ook het slopen van vastgoed van het SEHOS, ten behoeve van het nieuwe ziekenhuis, zonder dat het oude ziekenhuis daarvoor werd gecompenseerd heeft de schuldpositie verslechterd.

De overige 43 procent van de schulden moeten worden betaald uit verkoop van de gebouwen van het oude Sehos.

Geen optie

Minister Silvania heeft tijdens de gesprekken met de stichting duidelijk aangegeven dat kwijtschelding van de bestaande schulden van de stichting geen optie is. 

Maar de overheid zou wellicht wel kunnen participeren in de stichting. Dit houdt in dat het Land als aandeelhouder zou kunnen participeren in de nieuwe bedrijfsvoering. 

De stichting is op zijn beurt is voor samenwerking, maar dan wel nadat alle schulden zijn voldaan. Op die manier kunnen beide partijen met een schone lei de toekomst tegemoet treden en mogelijk een samenwerkingsverband starten.

Afgesproken is nu dat het ministerie van Financiën de gepresenteerde cijfers zal verifiëren en analyseren alvorens een beslissing te nemen over de vervolgstappen. 

Deel dit artikel