Nieuws Curaçao

Overheidskas raakt leeg op Sint-Maarten

PHILIPSBURG – Sint-Maarten heeft nog 32 miljoen gulden in kas. Daarmee kan het nog één maand ambtenarensalarissen en andere zaken betalen. Zonder Nederlandse liquiditeitssteun is het eind mei voorbij.

Volgens voormalig premier Sarah Wescot-Williams moet het parlement de steun aan de VN-petitie intrekken, op een aardige en diplomatieke manier. Nederland staakte de cashflow naar Philipsburg, nadat het parlement een VN-petitie ondersteunde waarin het moederland werd beschuldigd van kolonialisme.


Deel dit artikel