Curaçao

Personeel Sehos behoudt baan in nieuwe ziekenhuis

Al het personeel dat momenteel in dienst is in het Sehos, behoudt zijn baan in het nieuwe ziekenhuis. Partijen hebben daarover een sociaal statuut ondertekent.

Dat Statuut stelt de regels vast over de overgang van het personeel van het St. Elizabeth Hospitaal naar het Hospital Nobo Otrobanda als die laatste in 2019 haar deuren opent.

Er vallen geen gedwongen ontslagen als gevolg van dIe overgang. Hiermee wordt recht gedaan aan de eerdere samenwerkingsovereenkomst uit 2017 tussen vakbond CBV, SEHOS en de Minister van Volksgezondheid destijds, Suzy Camelia-Römer.

Het personeel van SEHOS behoudt haar rechtspositie, inclusief het huidige salaris. Na opening van het HNO zullen de directie van het HNO en de vakbond CBV-onderhandelingen starten over een nieuwe CAO voor het personeel.

Baangarantie

Baangarantie betekent niet dat iedere medewerker zijn of haar huidige functie behoudt. De organisatiestructuur van het HNO wijkt op een aantal punten af van die van SEHOS. Dat betekent onvermijdelijk dat een aantal medewerkers de functie zoals ze die kennen in het SEHOS, niet terugzien in het HNO. Deze medewerkers wordt een andere functie in de zorg, waarvoor zij geschikt zijn aangeboden, eventueel na bijscholing die door HNO zal worden aangeboden.

Plaatsing

Het Sociaal Statuut bepaalt de rechten van de medewerkers en de afspraken over de loop van het plaatsingsproces. Een plaatsingscommissie met vertegenwoordiging van HNO, SEHOS en onder leiding van een onafhankelijke voorzitter zal het proces coördineren en het bestuur van HNO en SEHOS adviseren over de plaatsingen. Het SEHOS-personeel zal de komende dagen nadere informatie ontvangen en hebben al een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van ‘town hall’ bijeenkomsten waarbij nader uitleg volgt en er ook ruimte is voor het stellen van vragen.

De directiefuncties van het HNO vallen niet binnen de regels van het Sociaal Statuut. Voor deze functies zal binnenkort een openbare sollicitatieprocedure worden opgestart.

Deel dit artikel