Nieuws uit Nederland

Prinses Laurentien speerpunt in nieuw schaderegelingsplan toeslagouders

DEN HAAG – In een poging om de afhandeling van aanvullende schadeclaims van gedupeerde toeslagenouders te verbeteren en te versnellen, heeft het Nederlandse kabinet een reeks maatregelen aangekondigd. Centraal in deze inspanningen staat de Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH) van prinses Laurentien.

Prinses Laurentien heeft zich de afgelopen jaren ingezet om gedupeerde ouders te helpen via een alternatieve schaderegelingsroute, ook op Curaçao. Deze route werd afgelopen september gelanceerd als onderdeel van een pilotproject met als doel driehonderd vaststellingsovereenkomsten (VSO’s) te sluiten tussen gedupeerde ouders en de Staat. De aanpak van de stichting van de prinses is gebaseerd op het verhaal van de ouder, waarbij schade wordt berekend op basis van forfaitaire bedragen.

De pilot is inmiddels afgerond en geëvalueerd, waarbij de hoge tevredenheid van ouders duidelijk naar voren kwam. Het kabinet heeft de aanpak van prinses Laurentien geprezen, maar benadrukt dat enkele aanpassingen nodig zijn voordat kan worden besloten over een eventuele opschaling van deze route. Uit de evaluatie bleek namelijk dat schadeposten soms dubbel werden gerekend en dat ook schade die vóór de toeslagenaffaire ontstond, werd vergoed. Extra waarborgen zijn daarom nodig om de individuele uitkomsten van deze route uitlegbaar en navolgbaar te maken.

Het kabinet werkt nauw samen met de stichting van prinses Laurentien om de noodzakelijke aanpassingen snel door te voeren. Het doel is om de tijd tussen het einde van de pilot en het besluit over het vervolg van de schaderoute zo kort mogelijk te houden. Momenteel worden geen nieuwe VSO’s afgesloten in afwachting van dit besluit, hoewel zaken van ouders die al ver in het traject zijn gevorderd, wel worden afgehandeld.

De alternatieve route van prinses Laurentien maakt deel uit van een bredere set maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd om de bestaande schaderoutes te versterken. Zo worden onder andere de capaciteit van de Commissie Werkelijke Schade (CWS) verdubbeld en komt er een volledig digitale schaderoute met vaste bedragen. Deze digitale route moet voor de zomer operationeel zijn en zal ouders helpen om zelf aan te geven welke schadeposten op hun situatie van toepassing zijn.

Het kabinet heeft al 1,6 miljard euro gereserveerd voor de afhandeling van aanvullende schade. Mocht blijken dat alle ouders gebruik willen maken van de alternatieve route van prinses Laurentien, kan het benodigde budget oplopen tot 3,1 miljard euro extra.

Deel dit artikel