Algemeen

Raad van Advies: Zorgwekkend aantal spoedadviesverzoeken in 2023

WILLEMSTAD – In 2023 was ruim 43 procent van de adviesverzoeken aan de Raad van Advies aan te merken als spoedadviesverzoek. Dit percentage ligt ver boven de 23 procent van het jaar ervoor en wordt door de Raad als zorgelijk beschouwd. Dat staat in het jaarverslag van de Raad over 2023.

Uit dat jaarverslag blijkt dat er aanzienlijke interne ontwikkelingen en grote juridische kwesties waren. De Raad ontving in totaal 33 adviesverzoeken en handelde er 29 af. Drie verzoeken werden geretourneerd, waarvan één omdat de aangeboden versie van het wetsontwerp niet de eindversie was die door de Raad van Ministers was goedgekeurd, en de andere twee vanwege incomplete ambtelijke voorbereiding. Aan het einde van het jaar waren er nog twee verzoeken in behandeling, waarvan één uit 2022.

Te laat

Het hoge aantal spoedadviesverzoeken legt een zware druk op de medewerkers van het secretariaat, die de Raad inhoudelijk moeten ondersteunen. De Raad benadrukt in het jaarverslag het onmisbare werk van deze medewerkers en de tijd die ze nodig hebben om hun taken zorgvuldig uit te voeren.

Het jaarverslag laat zien dat adviesverzoeken vaak laat door de regering worden ingediend, vaak door vertragingen in het voorbereidingstraject en gebrekkige voortgangsbewaking. 

Hoewel de Raad zich maximaal heeft ingezet om aan deze verzoeken tegemoet te komen, gaat dit ten koste van de tijd die nodig is om gedegen advies uit te brengen. Bovendien motiveert de regering lang niet altijd het spoedeisende karakter van een adviesverzoek.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Beleid

Om de kwaliteit van de adviezen te waarborgen, heeft de Raad zijn beleid voor spoedadviezen aangescherpt. Voortaan wordt per geval afgewogen of er valide redenen zijn voor spoed en in hoeverre het haalbaar is om een verantwoord advies uit te brengen binnen de vastgestelde termijn. 

Spoedadviesverzoeken krijgen normaal gesproken een periode van maximaal zes weken, maar in 2023 moest de Raad soms binnen vijf dagen advies uitbrengen, zoals bij het Landsbesluit aanwijzing gezinsvoogden.

De Raad erkent dat er geldige redenen kunnen zijn voor spoedadvies, zoals bij dreigende overschrijding van implementatietermijnen voor internationale regelgevingen of grote budgettaire gevolgen. 

Toch heeft de Raad de regering herhaaldelijk gewezen op de noodzaak om de trend van late verzoeken om te buigen in het belang van de kwaliteit van de wetgeving, vooral bij regelingen die tijdig in werking moeten treden om aan internationale normen te voldoen.

Lees hier het jaarverslag

Deel dit artikel