Consumenten

Rechter: Boete concurentiewaakhond FTAC aan Ernst & Young op Curaçao terecht

WILLEMSTAD – De boete die de Fair Trade Authority Curaçao, FTAC eerder gaf aan Ernst & Young blijft staan. Het bedrijf actief op het gebied van accountancy, belastingadvies en bedrijfsadvies maakte geen melding van de overname van KPMG Dutch Caribbean. Begin 2019 verkreeg Ernst & Young zeggenschap over delen van KDC Interim, de handelsnaam waaronder accountants en adviseurs van het voormalige KPMG Dutch Caribbean opereerde. Het was voor het eerst dat de mededingingsautoriteit op Curaçao een boete oplegde.

In de Curaçaose media verschenen eind 2018 berichten verschenen over een fusie tussen KPMG Dutch
Caribbean (KPMG) en Ernst & Young Dutch Caribbean (Ernst & Young). Beide ondernemingen
zijn grote spelers in de accountants-branche.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Per 31 december 2018 heeft KPMG International echter de licentie van KPMG ingetrokken, waarmee KPMG de naam KPMG niet meer mocht voeren.

Concentraties kunnen leiden tot ondernemingen met een machtspositie en daarmee tot minder concurrentie in Curaçao. Daarom is wettelijk vastgelegd dat een concentratie, een fusie of overname, voorafgaande aan de totstandbrenging ervan gemeld moet worden bij mededingingsautoriteit FTAC.

Onderzoek

De FTAC is naar aanleiding van deze berichten een onderzoek gestart. Ernst & Young had
namelijk ook na vragen daarover van de FTAC niets gemeld over een concentratie met KPMG.

In het kader van het onderzoek heeft de FTAC onder andere interviews gehouden met diverse concurrenten, directeuren en klanten.

Deze meldingsplicht geeft de FTAC de mogelijkheid om het ontstaan of versterken van machtsposities van ondernemingen te volgen. In Curaçao dienen ondernemingen grote fusies, overnames en joint ventures (‘concentraties’) bij de FTAC te melden voorafgaand aan de totstandbrenging ervan op basis van de Landsverordening inzake concurrentie.

Ondernemingen dienen concentraties te melden indien de betrokken ondernemingen tezamen een marktaandeel van minimaal 30% creëren of versterken. De FTAC kan concentraties niet blokkeren, maar wel boetes opleggen als een concentratie ten onrechte niet gemeld wordt, of wanneer er onjuiste of misleidende informatie aan de FTAC wordt verstrekt.

Oordeel

Het Gerecht heeft geoordeeld dat voldaan is aan de voorwaarden die gelden voor het melden
van een concentratie. Ernst& Young had de concentratie dus bij FTAC moeten melden. Voor dat
oordeel heeft het Gerecht aangesloten bij rechtspraak over dit onderwerp van het Hof van
Justitie van de Europese Unie.

Het Gerecht heeft in dat licht van betekenis geacht dat Ernst & Young concrete plannen heeft gemaakt voor het overnemen van klanten van KPMG en overeenkomsten heeft gesloten met voormalige directeuren van KPMG.

Daarbij is ook afgesproken dat Ernst & Young toegang krijgt tot alle relevante informatie om de gemaakte transitieplannen uit te voeren.

Over sommige klanten is afgesproken dat zij bij Ernst & Young blijven. Verder is afgesproken
dat de voormalige directeuren van KPMG geen nieuwe overeenkomsten met bestaande of
nieuwe klanten mochten aangaan zonder toestemming van Ernst & Young.

Ten slotte is van belang dat in ieder geval 14 werknemers van het voormalige KPMG in de periode van 1
februari tot 15 februari 2019 in dienst zijn getreden bij Ernst & Young.

Het Gerecht heeft vervolgens geoordeeld dat voldaan is aan de voorwaarde dat de betrokken ondernemingen met de concentratie een marktaandeel van 30% of meer hebben gecreëerd.

Boete

De boete is opgelegd aan drie vennootschappen. De concentratie is door geen van de
vennootschappen, die alle deel uitmaken van de economische eenheid Ernst & Young Dutch
Caribbean, gemeld. Daarom heeft de FTAC de drie vennootschappen de boete kunnen
opleggen.

Ernst & Young was het ‘fundamenteel oneens’ met de conclusie en het besluit van de Fair Trade Authority Curaçao. Volgens het adviesbureau was er geen sprake van een overname.

Deel dit artikel