Nieuws Curaçao

Rijksambtenaren Caribisch Nederland hebben nieuwe CAO

KRALENDIJK – De ambtenarenvakbonden op Bonaire hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Die gaat gelden voor een periode van drie jaar.

Het arbeidsvoorwaardenpakket houdt onder meer in een eenmalige uitkering in 2021, arbeidsduurverkorting tot een 36-urige werkweek en een tegemoetkoming voor rijksambtenaren in risicovolle beroepen vanaf 2022. Door de arbeidsduurverkorting worden er ongeveer 50 nieuwe banen gecreëerd op de drie eilanden in Caribisch Nederland. De achterban van de vakbonden moeten zich nog uitspreken over het akkoord.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024


Deel dit artikel