Nieuws Curaçao

Ruim Naf 473 miljoen aan belastingaanslagen verjaard

WILLEMSTAD – Het ministerie van Financiën heeft 235.000 belastingaanslagen vanwege verjaring opzijgelegd. De bijna 475 miljoen gulden van deze aanslagen wordt niet meer geïnd. Dat maakt minister van Financiën Javier Silvania bekend.

Een belastingplichtige moet formeel zelf een beroep op verjaring indienen, maar er is besloten om de verjaarde aanslagen pro-actief buiten invordering te stellen. Dat geeft de Belastingdienst meer lucht en capaciteit om de huidige aanslagen te verwerken.

“Hiermee wordt de gelijke behandeling van belastingplichtigen bevorderd”, zegt Sylania. “Niet iedereen is bekend met het begrip ‘verjaring’ en niet iedereen kan zich een belastingadviseur veroorloven om een beroep op verjaring in te dienen.” 

Een aanslag is verjaard als er gedurende vijf jaar geen invorderingsactie wordt ondernomen. Wordt er binnen die termijn wel een brief gestuurd naar de belastingplichtige, dan begint een nieuwe termijn van vijf jaar te gelden.

Momenteel wordt in overleg met het ministerie van Financiën gewerkt aan een additionele set van criteria om het invorderingsbestand verder op te schonen. Hierbij gaat het met name om oude aanslagen met een lage invorderingskans. 

De Belastingdienst wil meer in de actualiteit werken. De invorderingskans van aanslagen neemt snel af nadat deze zijn opgelegd. De invorderingscapaciteit dient daarom primair te worden ingezet op de invordering van jonge schulden. 

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Hiermee wordt ook voorkomen dat schulden jarenlang oplopen waardoor het problematisch wordt de opgebouwde schuld alsnog af te lossen. “Met het voorkomen van belastingschulden en dus het bijhouden van de lopende fiscale verplichtingen is de belastingplichtige uiteindelijk het beste geholpen”, aldus Silvania.

Deel dit artikel