Nieuws Curaçao

SER: aanpassen tarieven Openbaar Vervoer pas in juli

WILLEMSTAD – Het ministerie van Economische Zaken wil de tarieven in het openbaar vervoer verhogen met vijf tot vijftien cent, afhankelijk van de rit die gereden wordt. 

Bij de tariefwijziging is rekening gehouden met de gestegen brandstofprijzen in de laatste zes maanden van 2021, ten opzichte van de tarieven van juli 2017, toen een laatste wijziging van de tarieven is doorgevoerd.

Ondanks de sterke toename van de brandstofprijzen en de gestegen loonkosten is de tariefverhoging beperkt. Dit komt vooral omdat de tarieven van de kleine en middelgrote busjes jarenlang te hoog zijn vastgesteld. 

Nieuw onderzoek met actuele data naar de kostenstructuur zou op zijn plaats zijn om hierover meer duidelijkheid te scheppen en zou moeten resulteren in een effectief systeem van prijsaanpassing.

Brandstof 2022

Waar geen rekening mee is gehouden in het voorstel, zijn de recentelijk in 2022 excessief toegenomen brandstofprijzen, aldus de SER.

Daarbij is het volgens de SER aannemelijk dat de chauffeurs door de relatief hoge inflatie in 2021 en 2022, momenteel minder passagiers vervoeren dan voorheen gebruikelijk was. Door deze hoge inflatie is er in Curaçao over de gehele linie sprake van een dalende koopkracht, waarbij de groepen met de laagste inkomens het hardst worden getroffen. De minimumlonen, de AOV en onderstand zijn de afgelopen jaren niet geïndexeerd. In dit kader acht de SER een actueel onderzoek naar de koopkracht van gebruikers van het openbaar vervoer wenselijk en zelfs noodzakelijk.

Overigens vraagt de SER zich af waarom de tariefsverhoging met spoed per 1 april moet worden doorgevoerd. Waarom kan de invoering niet plaatsvinden per 1 juli 2022, zoals door de Raad van Ministers eerder is besloten. Toen is namelijk ook ingestemd de aanpassing van de maximale tarieven van kleine en middelgrote bussen twee keer per jaar te laten plaatsvinden en wel per 1 januari en per 1 juli van elk jaar. Dit geeft ook  de mogelijkheid om de prijsstijgingen van brandstof die tot dan toe in 2022 hebben plaatsgevonden te integreren in het tarief.

Deel dit artikel