Buitenland

Sterke Dollar bedreigt betalingsbalans Curaçao

WILLEMSTAD – Vooral de sterke waardestijging van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro kan nadelige gevolgen hebben voor de betalingsbalans van Curaçao, gezien de sterke handelsrelatie van Curaçao met Nederland. Dit nieuws is afkomstig van Richard Doornbosch, president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

De betalingsbalans is een financiële overzichtsmaatstaf die de economische transacties tussen Curaçao en de rest van de wereld registreert. Het omvat de export en import van goederen en diensten, kapitaalstromen en financiële transacties en geeft inzicht in de financiële gezondheid en handelspositie van een land.

De kleine en open economie van Curaçao wordt geconfronteerd met aanzienlijke kwetsbaarheid voor externe schokken, zo waarschuwt Doornbosch in het Economisch Bulletin van september 2023. Deze kwetsbaarheid uit zich in schommelingen in de betalingsbalans van de monetaire unie.

De afgelopen jaren hebben verschillende schokken, waaronder de COVID-19-pandemie en stijgende internationale grondstoffenprijzen, met name die van olie, negatieve effecten gehad op de lopende rekening van de betalingsbalans. Dit heeft het al bestaande tekort op de lopende rekening verder vergroot.

Houdbaar

Doornbosch benadrukt dat een voortdurend hoog tekort op de lopende rekening niet langer houdbaar is voor deze kleine en open economieën. Het is daarom dringend noodzakelijk om beleid te implementeren dat gericht is op structurele maatregelen, aangezien monetaire beleidsmaatregelen beperkt zijn vanwege de koppeling aan de Amerikaanse dollar.

Om de economische stabiliteit te waarborgen, moet Curaçao zich richten op het diversifiëren van hun export en het investeren in duurzame energiebronnen, zoals wind, zon en zee. Deze maatregelen zullen helpen om de kwetsbaarheid voor externe schokken te verminderen en de economieën van beide landen te versterken.

Deel dit artikel