Nieuws Curaçao

Strenge controles Fuikdag 2023

WILLEMSTAD – De Kustwacht, Politie en andere autoriteiten gaan streng op zee en langs de kustlijnen controleren tijdens Fuikdag 2023. De Kustwacht verzoekt eigenaren van pleziervaartuigen, ‘charterboats’ en seadoo’s om rekening te houden met de regels die voor Fuikdag 2023 gelden. 

Gebaseerd op de maatregelen, is de verkoop van alcohol niet toegestaan, er wordt geen toestemming gegeven voor het afspelen van muziek op vloten en/of podia. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Alle boten dienen voldoende zwemvesten aan boord te hebben gelijk aan het aantal toegestane passagiers aan boord, alsmede hun scheepsdocumenten. Ook veiligheidsartikelen voor signaal aangeving en fluiten, moeten aan boord zijn. 

Er zullen controles zijn op vaartuigen door de Haven en Veiligheid Inspectie en de Kustwacht. Bovendien zal de Brandweer controles uitoefenen voor wat betreft het aansteken van vuur aan boord in verband met BBQ. 

Na vijf uur ‘s middags is het afspelen van muziek niet meer toegestaan. De autoriteiten gaan ook streng controleren op samenscholingen na vijf uur bij baaien en andere locaties op zee. 

Het is niet toegestaan om personen op te halen en brengen (liften) om bij Fuikbaai te komen. Deze maatregel is nodig, omdat mensen die meevaren soms bij Fuikbaai achterblijven, zonder dat ze terug kunnen naar Caracasbaai. Het gevolg is dat deze personen via het privé terrein van de Barbara Beach gaan lopen om terug bij de stad te komen. Dit alles werkt mee aan nog meer chaos en als zodanig wordt dus niet getolereerd. 

Boten uit andere landen moeten via de Immigratie en Douane binnenkomen om in te klaren. De Kustwacht, het Korps Politie en andere bevoegde autoriteiten belast met de openbare orde, zullen degelijk handelen tegen diegenen die zich niet aan de genoemde maatregelen houden. 

Autoriteiten die aanwezig zijn om te controleren en te assisteren gedurende Fuikdag 2023 zijn; de Kustwacht, Korps Politie Curaçao, Haven en Veiligheid Inspectie, Brandweer, Santa Barbara Security, Rode Kruis, Fundashon Kuido Ambulance Curaçao en Citro 

Deel dit artikel