Nieuws Curaçao

Studenten van de eilanden halen minder vaak hun diploma in Nederland

Studenten uit de Caribische delen van het Koninkrijk halen zowel in het hoger beroepsonderwijs als het wetenschappelijk onderwijs minder vaak hun diploma dan andere studenten in Nederland.

Dat blijkt uit de monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2021–2022 die de Nederlandse minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Elk studiejaar stromen achthonderd à duizend studenten met een vooropleiding in het Caribische deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba) in in het Nederlandse hoger onderwijs. De grootste groep Caribische studenten gaat studeren in het hbo (zie figuur).

Vorig jaar was er sprake van een lichte daling; dit jaar zien we weer een behoorlijke stijging naar totaal 1.142 studenten.

Diploma

Van studenten uit de Caribische delen van het Koninkrijk die in 2016-2017 aan een hbo-opleiding begonnen, haalde minder dan een kwart (22 procent) het diploma binnen de gestelde tijd met één jaar uitloop.

Dat is aanmerkelijk minder dan onder studenten met een niet-westerse migratieachtergrond 36 procent. Bij hbo-studenten met een Nederlandse of westerse achtergrond was dit 52 procent. Voor al deze groepen liggen de percentages hoger onder wo-studenten.

Van de wo-studenten uit de Caribische delen van het Koninkrijk die in 2017-2018 met hun studie startten, heeft iets minder dan de helft (46 procent) deze binnen de gestelde tijd plus één jaar afgerond.

Bachelor rendement

Studenten die in 2016-2017 in het hbo instroomden vanuit Sint Maarten kenden, in tegenstelling tot het cohort dat instroomde in 2015-2016, het hoogste bachelorrendement (33 procent); dat van studenten uit Aruba en Curaçao bleef nagenoeg gelijk. In het wo daalde het aandeel studenten afkomstig uit Aruba dat de opleiding binnen vier jaar haalde met zeven procentpunt tot 48 procent. Het aandeel afkomstig uit Curaçao steeg licht (met 2 ppnt.) naar 45 procent.

Uitval en switch

De percentages uitval en switch van hogeronderwijs studenten met een vooropleiding in de Caribische Koninkrijksdelen zien we terug in bovenstaande figuur. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen studenten die op een van de

eilanden een vooropleiding hebben gevolgd en studenten die hun vooropleiding in Europees Nederland volgden. De switch in zowel het wo als het hbo is veel hoger onder studenten met een vooropleiding uit de Caribische delen van het Koninkrijk, dan onder studenten die hun vooropleiding in Europees Nederland volgden. De uitval uit het hbo is hoger onder studenten die hun vooropleiding in Europees Nederland volgden (10 procent), dan onder studenten die dit in de Cariben deden (5 procent). In het wo is dit beeld nipt omgekeerd.

De uitval en switch van studenten die een vooropleiding in de Caribische Koninkrijksdelen hebben gevolgd uit cohort 2020-2021, zijn vergelijkbaar met die van het voorgaande cohort.

Ook in het wo is de uitval en switch in het eerste jaar het hoogst onder studenten uit de Caribische delen van het Koninkrijk, in vergelijking met studenten zonder of met een westerse migratieachtergrond en studenten met een niet-westerse migratieachtergrond.

Onderzoek

Naar aanleiding van aanhoudende signalen over de achterblijvende studieprestatie van studenten uit de Caribische delen van het Koninkrijk in Nederland, is onderzoek verricht naar belemmeringen en verbeterpunten in de aansluiting van Caribische vooropleidingen naar het Nederlandse hoger onderwijs.

jaar.

Deel dit artikel