Nieuws Curaçao

SVB wil pensioenleeftijd in 2030 verhogen 

WILLEMSTAD – De SVB wil de pensioenleeftijd tegen het jaar 2030 verhogen. De sociale verzekeraar heeft daartoe een voorstel aan de regering overhandigd. Dit voorstel maakt deel uit van een actiepakket van SVB om ervoor te zorgen dat bepaalde fondsen, voornamelijk het ouderdomspensioen, niet in de problemen komen. 

Enkele jaren geleden is om dezelfde redenen de pensioenleeftijd al verhoogd van 60 naar 65 jaar. Maar gezien de vergrijzing in de samenleving staat deze pensioenleeftijd nu alweer onder druk.

In het recente jaarverslag dat SVB zojuist heeft gepresenteerd, benadrukt de organisatie in het slotgedeelte de aanbevelingen, waarbij de snelle vergrijzing zich duidelijk aftekent in het AOV-fonds, het ouderdomspensioen en de kosten voor de basisverzekering.

Zonder aanvaardbare en structurele economische groei, waarbij de premiebasis aanzienlijk stijgt, zal volgens de verzekeraar een beleid zonder verandering en zonder implementatie van de gegeven aanbevelingen de situatie verslechteren.

SVB hoopt dat de benodigde beslissingen met betrekking tot de verschillende voorstellen, maatregelen en hun implementatie zo snel mogelijk worden genomen om verstoring van het systeem te voorkomen.

Verder wordt vermeld dat er een Commissie voor Sociale Verzekeringshervorming is opgericht om onder andere de beloften in het regeerakkoord aan te pakken. De commissie heeft onderzoek gedaan naar het socialezekerheidsstelsel op Curaçao en heeft aanbevelingen gedaan om het systeem duurzaam te maken. 

Het definitieve rapport over dit onderzoek naar sociale zekerheid op Curaçao, in overeenstemming met maatregelen voor de arbeidsmarkt, is vorige maand aan de minister van Sociale Ontwikkeling, SOAW overhandigd.

Enkele belangrijke aanbevelingen in deze context zijn onder andere het verhogen van de pensioenleeftijd tegen 2030 en het verlengen van de periode van eigen risico voor werknemers in geval van ziekte.

Deel dit artikel