Curaçao

Twee hoge ambtenaren BPD zitten thuis

Willemstad – Twee hoge ambtenaren van Bestuur & Planning zitten voorlopig thuis. Het gaat om het hoofd van de salarisadministratie en de personeelsadministratie. Zij zouden niet volledige medewerking hebben gegeven aan een onderzoek van de overheidsaccountant naar ambtenarensalarissen.

Met zeker 10 procent van de 440 miljoen gulden die jaarlijks betaald wordt, is iets aan de hand. Verantwoordelijk minister Armin Konket zegt dat er geen sprake is van fraude of plichtsverzuim.

Deel dit artikel