Politiek

Volgens Enquête: PAR en MAN grootste bij eventuele verkiezingen

De PAR van Minister President Eugêne Ruggenaath zou bij nieuwe verkiezingen weer de grootste kunnen worden.

Willemstad- Een recent door adviesbureau Linkels & Partners gehouden opinieonderzoek, onder meer uitgevoerd onder lezers van deze nieuwssite, suggereert dat als nu verkiezingen zouden worden, de partijen PAR en MAN (veruit) de grootsten zouden worden.

In de enquête, die afgelopen week werd ingevuld door 1128 respondenten, geeft 28,5% aan dat zij -als er nu verkiezingen waren- op de PAR zouden stemmen, gevolgd door 21,7% die op de MAN zou stemmen. De PIN zou, weliswaar op afstand, de derde grootste partij worden, met 6,4% van de stemmen. Hiermee doen de coalitiepartijen het niet slecht. De regeringscoalitie behaalt daarmee gezamenlijk zo’n 56,6% van de stemmen.

Illustratie: Linkels & Partners

Een behoorlijke adder onder het gras is evenwel het feit dat maar liefst 28,5% van de kiezers aangeeft op geen enkele van de bestaande partijen te willen stemmen. Dat betekent dat er nog een grote groep ‘zwevende’ kiezers is die ofwel niet, ofwel op een mogelijke nieuwe partij zou willen stemmen.

Voorzichtig

Psycholoog Harald Linkels, directeur van Linkels & Partners, zegt dat er voorzichtig moet worden omgegaan met de interpretatie van de resultaten: “Wij hebben primair onder de lezers van curacao.nu gepeild, hoewel wij weten dat de link naar de enquête ook op andere wijzen is gedeeld en door mensen onderling is doorgestuurd aan elkaar, bijvoorbeeld via Whatsapp en Facebook”. Er kan niet met zekerheid worden gesteld dat de uitkomsten uit de enquête representatief zijn voor wat er leeft bij de totale populatie. Linkels wijst erop dat het aantal respondenten wel (erg) groot is en daarom zeker wel de nodige waarde mag worden gehecht aan de uitkomsten, die volgens hem belangrijke indicaties oplevert.

Deze regering doet wel zijn best maar vertoont veel zwakte en weinig daadkracht, ik zal graag anders willen stemmen maar zie geen goede alternatieven -Deelnemer aan de enquête

Linkels zegt dat zijn bureau ervoor heeft gekozen om primair via het internet enquêtes uit te voeren omdat daar belangrijke voordelen aan zitten. “Wij kunnen op deze wijze snel de opinie peilen van mensen op het eiland, over een veelheid van onderwerpen die heel actueel zijn en -letterlijk- op dit moment spelen. Hoewel de resultaten hierdoor mogelijkerwijs niet (geheel) representatief zijn, kan er zo snel worden gepeild hoe burgers op het eiland denken over bepaalde zaken. Daarnaast kan het onderzoek tegen relatief lage kosten worden uitgevoerd. Omdat er ook een relatief groot aantal vragen over de respondenten wordt gesteld, is het mogelijk nadere analyses uit te voeren, bijvoorbeeld of voorkeuren ook worden beïnvloed door factoren als leeftijd, inkomensgroep of andere kenmerken.

Positief

Volgens Linkels zijn de reacties op de initiatief tot het uitvoeren van enquêtes over het algemeen heel positief. “585 mensen hebben de moeite genomen feedback te geven op de uitgevoerde enquête die onderzocht wie de mensen het liefste zagen als de minister van Economische Zaken. Zo’n 70% van de reacties was (heel) positief, zo’n 25% neutraal en zo’n 5% negatief”. De meeste respondenten zeggen het fijn te vinden dat naar hun mening wordt gevraagd en zeggen te hopen dat er, bijvoorbeeld de gezagsdragers, ook naar die feedback wordt geluisterd.

“Een enkeling heeft ons de afgelopen week beschuldigd van het bedrijven van goedkope politiek, maar dat is het laatste wat onze bedoeling is. Wij willen meningen en opinies meten en uitzoeken hoe dingen ‘liggen’ in de gemeenschap, hoewel wij ons kunnen voorstellen dat bepaalde onderwerpen of vragen gevoelig kunnen liggen”, aldus Linkels.

Een heel goed initatief! Ik hoop dat de bestuurders de uitkomsten ook lezen. -Deelnemer aan de enquête

Momenteel voert Linkels & Partners een nieuwe enquête uit op Curaçao en Aruba, waar aan inwoners (onder meer) wordt gevraagd naar hun mening over de eisen die de regering in Den Haag stelt aan verdere financiële steun aan de landen. De eerste resultaten van de enquête, die tot zaterdagochtend 23 mei nog is in te vullen, worden komend weekeinde verwacht.

Zie ook: https://curacao.nu/enquete-financiele-bijstand-door-nederland-en-daaraan-verbonden-voorwaarden/

Deel dit artikel