Nieuws Curaçao

Waardevermindering spaargeld huishoudens door hoge inflatie

WILLEMSTAD – De huidige inflatie op curaçao heeft een negatief effect op spaartegoeden. Uit schattingen van de Centrale Bank blijkt dat in 2022 het spaargeld van huishoudens bij lokale banken in de monetaire unie in reële waarde is gedaald met ongeveer 146 miljoen gulden. 

Volgens de Centrale Bank komt dat door de recordhoge inflatie, die de spaarrentes overtreft. Als de inflatie de rente blijft overtreffen, zullen de negatieve effecten op de spaartegoeden de komende jaren aanhouden.

Vanuit economisch perspectief zijn spaartegoeden van huishoudens een belangrijke financieringsbron voor investeringen en voor economische activiteit. 

Uit recente onderzoeken van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat op Curaçao ongeveer 52 procent van de volwassen bevolking een spaarrekening heeft. 

In december 2022 hielden huishoudens in de monetaire unie in totaal 2,77 miljard gulden aan spaargeld aan bij lokale commerciële banken. De rente op spaartegoeden van huishoudens bedroeg tussen 2017 en 2022 gemiddeld 1,2 procent. 

Waarde

Maar de inflatie in de monetaire unie stijgt en bedroeg tussen 2017 en 2022 gemiddeld 3,1 procent. Vanwege negatieve reële rentes daalt daardoor de waarde van spaartegoeden. Uiteindelijk kunnen spaarders met hetzelfde spaargeld minder goederen en diensten aanschaffen.

Het totale bedrag aan spaargeld van huishoudens in de monetaire unie groeide met bijna 320 miljoen gulden tussen 2020 en 2022. Het nadelige effect van de inflatie wordt geraamd op 179 miljoen in 2022, terwijl de verdiende rente geschat wordt op 33 miljoen gulden. 

Hierdoor nam de reële waarde van de spaargelden van huishoudens in 2022 met ten minste 146 miljoen af. De Centrale Bank benadrukt dat sparen een belangrijk instrument is om de financiële weerbaarheid op korte termijn te vergroten en om langetermijndoelstellingen te realiseren.

Deel dit artikel