Consumenten

Wereld Consumentendag: Curaçao kan nog maar bij één consumentenbond klachten indienen

WILLEMSTAD – Wereldwijd wordt vandaag de Internationale Consumentendag gevierd. Dan staat de wereld stil bij de basisrechten van iedere consument. Curaçao heeft twee consumentenbonden die het opnemen voor de consument. Een van de twee kondigde onlangs een klachtenstop aan: de Stichting Consumenten Belangen.

“Het is nu al zo lang zo druk, dat ik het niet meer aankan. Het ziet er ook naar uit dat ik het alleen maar drukker krijg”, vertelt de voorzitter van Consumenten Belangen, Maria van Os.

Naast deze stichting is er ook de Fundashon pa Konsumidó. Bij beide kun je als consument terecht wanneer je klachten hebt over je aankoop en/of over je dienstverlener. Nu Consumenten Belangen een klachtenstop invoert, kan de consument alleen nog maar terecht bij de Fundashon pa Konsumidó. En daar is niet iedereen even blij mee.

Consumenten

Nydia, Sonja en Geoffrey kozen er alle drie voor om hun klacht in te dienen bij Consumenten Belangen en niet bij Funashon pa Konsumidó. “Die doet niks”, volgens Nydia. “Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd en gewoon niet geholpen.” Zij vroeg het aan haar omgeving en besloot daarom naar Consumenten Belangen te gaan.

Dat geldt ook voor Sonja en Geoffrey. Sonja: “Van zoveel vrienden hoorde ik dat hun service slecht is. Mij is verteld dat het allemaal zo lang duurt voordat een klacht is afgehandeld. Het is een gebed zonder einde.” Geoffrey vindt het een zorgelijke situatie als alleen Fundashon pa Konsumidó nog klachten behandelt. De Fundashon wilde niet ingaan op vragen over de eventuele traagheid van hun klachtafhandeling.

Bij Consumenten Belangen werden de drie klagers meteen geholpen. “Maria gaat meteen op haar doel af. Ze onderneemt dezelfde dag al actie”, vertelt Sonja. “Ze is reëel en zakelijk en komt op voor de rechten van de consument. Ze zet zich voor honderd procent in”, vult Geoffrey aan. “Ik ben tot laat in de avond bij haar gebleven om alles in orde te maken en kon iedere dag met Maria contact opnemen”, voegt Nydia toe.

Klachten

Uit cijfers blijkt, dat het aantal klachten van beide consumentenbonden nagenoeg gelijk is. Wel zit er een verschil tussen het aantal opgeloste klachten. Bij Fundashon pa Konsumidó is dat volgens hun laatst verschenen jaarverslag in 2019, bijna zestig procent.

Persvoorlichter Melissa Corea van Fundashon pa Konsumidó wil wel iets zeggen over het oplossingspercentage nu. Die is het afgelopen jaar uitgekomen op tachtig procent van de honderd ontvangen klachten.

Omdat de Fundashon geen recente jaarverslagen heeft gepubliceerd, is dit cijfer niet te verifiëren. Consumenten Belangen aan de andere kant heeft wel een recent jaarverslag, van 2021. Daarin wordt een oplossingspercentage van bijna negentig procent opgevoerd.

Volgens Corea komt het lagere aantal opgeloste klachten in 2019 door de intrede van het coronavirus. Opmerkelijk, want het coronavirus kwam pas in maart 2020 op Curaçao.

Recente gegevens van Fundashon pa Konsumidó zijn niet beschikbaar. De jaarverslagen die ieder jaar publiekelijk gepubliceerd moeten worden, reiken maar tot 2019. Recente jaarverslagen zijn er volgens Corea wel, maar die mag ze niet geven: “Op instructie van de directie.”

Geld

Ook zit er ook een verschil in financiering. Fundashon pa Konsumidó ontvangt subsidie van de overheid. In 2019 was dit 400.000 gulden. Melissa Corea van Fundashon pa Konsumidó wil ook niet vertellen hoeveel subsidie de Fundashon dit jaar ontvangt van de overheid. Eveneens op instructie van de directie. De persvoorlichter claimt wel dat de Fundashon minder subsidie ontvangt dan vroeger. Vanwege het ontbreken van recente jaarverslagen, is dit niet na te gaan.

Consumenten Belangen ontvangt geen subsidie van de overheid. “Dat wil ik ook niet. Ik wil wel onafhankelijk blijven”, aldus van Os. “Ik betaal privé bij, zoals voor mijn kantoorspullen en ik ontvang geen salaris.” Maria probeert wel door middel van crowdfunding, een advertentie op haar site en een bijdrage van de consumenten met klachten iets van inkomsten te genereren.

Ook bij het aantal werknemers ligt er een verschil. Bij Fundashon pa Konsumidó werken vier medewerkers. “Wij houden ons ook bezig met andere dingen, naast de klachtenafhandeling”, zegt Corea. Consumenten Belangen daarentegen heeft één onbetaalde medewerker en dat is Maria zelf: “Ik kan salarissen niet betalen.”

Afslanking

Maria van Os hanteert weliswaar voor onbepaalde tijd een klachtenstop, en denkt verder over een afgeslankte versie van haar stichting.

“Maar waar trek je de grens? Alleen de zaken behandelen die naar de rechtbank gaan? Dat conflicteert met het feit dat ik er voor iedereen wil zijn.”

Deel dit artikel