Nieuws Curaçao

Werken aan veilige organisatiecultuur

ORGANISATIES WERKEN AAN EEN INTEGERE EN VEILIGE ORGANISATIECULTUUR: DE VERTROUWENSPERSOON INTEGRITEIT

Nelly Schotborgh uiterst links, Simone van der Zee uiterst rechts

Van 10 tot en met 12 maart 2020 organiseerde SRA-Caribbean & Partners onder leiding van Nelly Schotborgh en Simone van der Zee voor de zesde keer de Leergang Vertrouwenspersoon Integriteit. Twaalf deelnemers van 10 verschillende organisaties uit zowel de publieke- als de private sector van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Caribisch Nederland, hebben kennis gemaakt met het veelomvattende werk van de vertrouwenspersoon.

De leergang voorziet in een behoefte aangezien er op de eilanden steeds meer aandacht is voor deze functie als belangrijk onderdeel van het integriteitsbeleid van organisaties.

Vertrouwenspersonen Integriteit begeleiden medewerkers bij het bespreekbaar maken van ongewenste omgangsvormen zoals intimidatie, discriminatie en pesten. Daarnaast kunnen vermoedens van financiële onregelmatigheden worden gemeld en integriteitsdilemma’s worden voorgelegd. Ze informeren en adviseren medewerkers en het management en hebben een signaalfunctie als het gaat om preventie van ongewenst gedrag en andere misstanden in organisaties.

De ervaring leert dat de Vertrouwenspersoon Integriteit bijdraagt aan het bereiken van een veilige organisatiecultuur. Afhankelijk van de aard en omvang van een organisatie wordt een interne en/of een externe vertrouwenspersoon aangesteld. 

Verplicht

Sinds 2010 zijn ministeries op grond van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht verplicht om vertrouwenspersonen integriteit te benoemen binnen hun organisaties. In het bedrijfsleven zijn in toenemende mate vertrouwenspersonen te vinden. Bedrijven zijn (nog) niet verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen, maar zij zijn wel gehouden tot goed werkgeverschap en van de onder toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten staande organisaties wordt een  integere bedrijfsvoering verlangt.

De instelling van een vertrouwenspersoon binnen bedrijven moet in dat licht worden gezien. Van ambtenaren, maar ook van medewerkers van bedrijven wordt verwacht dat ze misstanden melden bij de leiding van hun organisatie.

Goed ambtenaarschap en goed werknemerschap vraagt een actieve houding bij het voorkomen en signaleren van misstanden binnen de organisatie. Omdat niet iedereen even gemakkelijk naar de leiding toestapt, zeker niet als de pleger een leidinggevende is, is de functie van vertrouwenspersoon in het leven geroepen.

Geheimhouding

Medewerkers hebben de mogelijkheid om anoniem te melden bij de vertrouwenspersoon. Voor vertrouwenspersonen geldt een geheimhoudingsplicht die alleen in uitzonderlijk ernstige gevallen doorbroken mag worden.   

Onderwerpen die behandeld zijn gedurende de leergang zijn: doel, taken, verantwoordelijkheden,  bevoegdheden en het juridisch kader van de vertrouwenspersoon. Tevens is er geoefend met praktijkcases: opvang en begeleiding van melders, omgaan met meldingen, rapporteren en adviseren aan het management.

De deelnemers van de leergang zullen in de loop van het jaar worden uitgenodigd voor een terugkomdag waarin ervaringen zullen worden uitgewisseld en kennis zal worden verdiept. In het najaar zal gestart worden met een nieuwe leergang

Deel dit artikel