Economie

Aqualectra gaat duurzame stroom opslaan

WILLEMSTAD – Aqualectra wil in 2030 duurzame stroom op kunnen slaan voordat deze wordt gedistribueerd naar haar klanten. Het bedrijf heeft daartoe een overeenkomst gesloten met Wärtsilä voor een zogenaamde Battery Energy Storage System, BESS. Aqualectra denkt dat dit resulteert in betrouwbare, betaalbare en duurzame energie voor Curaçao.

Met de implementatie van het BESS is het energiebedrijf in staat zijn om energie uit hernieuwbare bronnen, zoals wind- en zonne-energie, op te slaan met behulp van geavanceerde batterijopslagtechnologieën. Deze opgeslagen energie kan worden vrijgegeven om de onderbrekingen van windenergie op te vangen en de stabiliteit van het elektriciteitsnet te waarborgen.

Het systeem draagt niet alleen bij aan een vermindering van stroomuitval, maar ook het gebruik van hernieuwbare energie optimaliseren en de uitstoot van broeikasgassen verlagen. “Dit is een grote stap richting een duurzame toekomst,” aldus Neysa Isenia, managing director en CFO van Aqualectra.

Economische Voordelen

Het BESS brengt ook aanzienlijke economische voordelen met zich mee. Door de verlaging van piekvraagtarieven dalen de elektriciteitsrekeningen voor zowel consumenten als bedrijven op Curaçao. Naast het BESS heeft Aqualectra ook een Energy Management System aangeschaft om de energieproductie en -distributie verder te verbeteren.

Het partnerschap tussen Aqualectra en Wärtsilä bouwt voort op een samenwerking die meer dan 27 jaar geleden begon, waarbij Wärtsilä eerder in 2015 en 2019 energiecentrales voor Aqualectra bouwde.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Nadelen

Een Battery Energy Storage System (BESS) kent enkele aanzienlijke nadelen die invloed hebben op de algehele bruikbaarheid en efficiëntie. Allereerst zijn de hoge initiële investeringen een belangrijk obstakel. Hoeveel er met de deal van Aqualectra gemoeid is, wordt niet gemeld.

Daarnaast brengt het beheer en onderhoud van BESS-systemen aanzienlijke complexiteit met zich mee. Deze systemen zijn uitgerust met geavanceerde en intelligente besturingsmechanismen die gespecialiseerde kennis vereisen.

Tot slot gaat er tijdens de laad- en ontlaadcycli van een BESS een deel van de energie verloren door de conversie van elektrische naar chemische energie en omgekeerd. Deze energieconversieverliezen verminderen de algehele efficiëntie van het systeem, wat de effectiviteit in bepaalde toepassingen kan beperken. Al deze factoren samen maken het duidelijk dat, hoewel BESS tal van voordelen biedt, er ook aanzienlijke nadelen en uitdagingen zijn.

Aqualectra heeft een overeenkomst gesloten met Wärtsilä voor het Battery Energy Storage System

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Deel dit artikel