Nieuws Curaçao

Banken hebben coronacrisis goed doorstaan

WILLEMSTAD – De banken van Curaçao hebben de coronacrisis goed doorstaan. Dit concludeert de Centrale Bank. Ondanks de uitdagende omstandigheden bleken de banken veerkrachtig en in staat om schokken op te vangen.

De hoeveelheid eigen vermogen van de banken bleef stabiel. Deze zogenaamde solvabiliteit zorgt ervoor dat banken tegen een stootje kunnen bij financiële tegenvallers.

Dit wordt deels veroorzaakt door de beperking die de centrale bank oplegde. Banken mochten tijdens de coronacrisis geen dividend uitkeren. Ondanks de goede positie van de banken maakt de centrale bank zich zorgen over het hoge volume aan onrendabele leningen en kredietrisico’s.

Kredietgroei zwak
Eind vorig jaar hadden alle banken bij elkaar een geldoverschot van twee miljard gulden. Er is dus voldoende geld bij de banken aanwezig om direct opeisbare verplichtingen te betalen.

Ondanks dat is de toewijzing van middelen in de loop der jaren ontoereikend geweest. Dit is met name zichtbaar in de kredietverlening. De kredietgroei in de monetaire unie is al enkele jaren zwak.

De vooruitzichten voor de banksector blijven aan de voorzichtige kant, stelt de Centrale Bank. De toegankelijkheid en betaalbaarheid van de woningmarkt kunnen voor huishoudens verslechteren als gevolg van de sterke prijsstijging in de bouwsector, waardoor de hypotheekmarkt mogelijk zal krimpen.

Het gebrek aan kwalitatief goede investeringsmogelijkheden op de lokale markt blijft volgens de Centrale Bank een grote bron van zorg. De toenemende concurrentie van grote niet-bancaire financiële instellingen op de kredietmarkt kan de beschikbare investeringsmogelijkheden verder beperken, waardoor de liquiditeit van banken nog verder zal toenemen.

Deel dit artikel