Nieuws Curaçao

Bedrijfsleven uit zorgen over verhoging minimumloon op Curaçao

WILLEMSTAD – De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao, VBC heeft haar bezorgdheid geuit over de effectiviteit van de minimumloonverhoging op Curaçao. De VBC vraagt zich af of deze verhoging daadwerkelijk leidt tot een verhoging van de koopkracht en een vermindering van armoede, gezien het gebrek aan aandacht voor arbeidsproductiviteit.

De VBC benadrukt dat de verhoging van het minimumloon, die per januari 2023 werd doorgevoerd met 11,2 procent en voor 2024 met nog eens 5,4 procent, wellicht niet de gewenste effecten zal hebben. “De minimumloner krijgt meer betaald voor hetzelfde werk, zonder dat dit leidt tot extra productie”, stelt de VBC.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

De organisatie wijst op de potentiële nadelen van de verhoging, zoals verhoogde loonkosten voor werkgevers, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de werkgelegenheid. Vooral in sectoren met veel minimumloonwerkers kan dit problematisch zijn. Een hoger minimumloon kan ook leiden tot hogere prijzen voor goederen en diensten, wat inflatie in de hand werkt.

De VBC ondersteunde de vorige minimumloonverhoging, maar waarschuwde toen al voor de gevolgen van een te sterke stijging. Ze roepen op tot een flankerend beleid dat zowel de private sector ontlast als de koopkracht van minderbedeelden verhoogt. 

Deel dit artikel