Nieuws Curaçao

Belastingdienst Curaçao richt pijlen op bedrijfsleven

WILLEMSTAD – De Belastingdienst van Curaçao richt zijn pijlen op zakelijke klanten. Van de openstaande schuld van bijna drie miljard gulden aan belasting- en premieschulden is 83 procent gerelateerd aan zakelijke belastingschulden zoals omzetbelasting, loonbelasting en winstbelasting. Het gaat dan in totaal om 2,5 miljard gulden. 

Uit een recente analyse blijkt dat maar liefst 94,5 procent van de inkomsten van de belastingdienst afkomstig is van zakelijke klanten, Curaçao kent 115 duizend belastingplichtigen met een schuld. 78 duizend daarvan zijn particulier en 37 duizend zijn zakelijke klanten. Van de particulieren heeft een grote meerderheid (63.000) een schuld van minder dan 10.000 gulden.

Invordering

Om deze aantallen effectief te kunnen beheren, heeft de belastingdienst per 6 oktober interne herstructureringen doorgevoerd. De afdeling ‘bijzondere invordering’ heeft haar klantenportefeuilles opnieuw verdeeld onder invorderaars. 

Een speciaal team van negen medewerkers concentreert zich nu op de invordering van particuliere schulden tot 10.000 gulden, waardoor de overige 29 invorderaars zich meer kunnen focussen op zakelijke klanten.

Deze strategische aanpassing moet de daadwerkelijke inning van omzetbelasting, loonbelasting en sociale premies verbeteren. Ook binnen de afdeling deurwaarderij heeft een herverdeling plaatsgevonden op basis van geografische zones. 

Ondanks deze interne veranderingen zal de impact op klanten minimaal zijn. Reeds geplande afspraken over belastingschulden worden overgedragen aan de nieuw verantwoordelijke invorderaar.

Deel dit artikel