Nieuws Curaçao

CBCS: Curaçao moet investeren in onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt

CBCS: Curaçao moet investeren in onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt
President van de Centrale Bank, Richard Doornbosch | Foto’s Dick Drayer

Om het tempo van economisch herstel op te voeren en tegelijkertijd de economische schade te beperken is het van belang dat de regering van Curaçao maatregelen neemt om particuliere investeringen te stimuleren door de kosten van het zakendoen, de langdurige administratieve procedures en de bureaucratie te verminderen. Dat zegt president van de Centrale Bank, Richard Doornbosch bij de presentatie van het jaarverslag.

“Maar de nadruk moet niet alleen liggen op een duurzaam groeiherstel, maar ook op een meer inclusief groeipad dat kansen biedt aan alle groepen in de samenleving en dat tot een eerlijkere verdeling van het geaggregeerde inkomen leidt,” zeht Doornbosch.

Daartoe zijn volgens de banlpresident structurele hervormingen van cruciaal belang; hervormingen die de productiviteit versnellen en tezelfdertijd ook de sociale cohesie bevorderen. Tot die hervormingen behoren investeringen in het onderwijsstelsel, het stimuleren van permanente educatie, de aanpak van starheden op de arbeidsmarkt en verbetering van de kwaliteit van en de toegang tot digitale technologie.

Toerisme

Toerisme is momenteel de belangrijkste economische pijler van zowel Curaçao als Sint-Maarten. Met
het oog op het herstel van deze sector moet voortdurend aandacht worden besteed aan gezondheids- en hygiëneprotocollen om zo het vertrouwen van potentiële reizigers te herstellen.

“Tegelijkertijd kan worden gedacht aan nieuwe bedrijfsmodellen in de toeristische sector die een hogere toegevoegde
waarde bieden dan de traditionele, zoals ecotoerisme, bijvoorbeeld. De COVID-19-pandemie heeft de grote kwetsbaarheid van de toeristische sector voor externe schokken aan het licht gebracht en het belang van economische diversificatie benadrukt.”

Daarom zou de agenda voor economisch beleid van Curaçao, volgens de bankpresident, maatregelen moeten bevatten om het investeringsklimaat te verbeteren zodat creativiteit en ondernemerschap een kans krijgen.

Beroepsbevolking

“Om bedrijfssluitingen, faillissementen en een inkrimping van de beroepsbevolking te voorkomen, moeten de regeringen bovendien gedurende de crisis financiële steun blijven verlenen aan de zwaarst getroffen sectoren en
werknemers”, zegt Doornbosch.

De discretionaire beleidsmaatregelen, waaronder loonkostensubsidies voor bedrijven, inkomenssteun voor zelfstandigen en werkloosheidssteun moeten volgens de bankpresident worden aangevuld met programma’s voor werklozen, gericht op (her)opleiding en ontwikkeling van vaardigheden met het oog op het verbeteren van hun vooruitzichten op de arbeidsmarkt.


Deel dit artikel