Curaçao

Cft maant Sint Maarten begroting vast te stellen

Foto – CFT Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten.

Den Haag – Het College financieel toezicht (Cft) zegt begrip te hebben voor de bijzondere omstandigheden waarin Sint Maarten verkeert als gevolg van orkaan Irma, maar maant de regering wel om de financiële administratie en het financieel beheer op orde te brengen. In een brief aan minister Michael Ferrier van Financiën dringt het Cft er op aan externe technische bijstand in te roepen.

Overigens zijn niet alle tekortkomingen toe te schrijven aan de orkaan. Zo had voor 31 augustus – een week voor Irma – de vastgestelde jaarrekening over 2016 naar het Cft gestuurd moeten worden. De jaarrekeningen 2013, 2014 en 2015 zijn eveneens nog niet door de Staten vastgesteld. Voorts is de toezegging van de regering om uiterlijk eind februari de uitvoeringsrapportages over het derde en vierde kwartaal te overleggen niet nagekomen.

Het Cft stelt vast dat Sint Maarten medio 2017 goed op weg was om voor het eerst sinds het verkrijgen van de autonome status in 2010 tijdig over een vastgestelde begroting te beschikken. In juli werd de ontwerpbegroting voor 2018 aan het Cft toegezonden. Dat ontwerp verloor zijn waarde nadat duidelijk werd welke financiële en economische schade Irma had aangericht. Eind december heeft de regering de Rijksministerraad gevraagd tot 1 maart respijt te krijgen voor het vaststellen van een aan de omstandigheden aangepaste begroting. Die datum is niet gehaald: men is nog bezig het advies van de Cft te verwerken. In de brief aan Ferrier dringt het Cft erop aan de bijgestelde ontwerpbegroting zo snel als mogelijk door de Staten te laten vaststellen.

,,Juist vanwege de bijzondere omstandigheden is het van groot belang dat de begrotings- en verantwoordingscyclus adequaat verloopt, ten einde te komen tot een efficiënte allocatie van schaarse middelen. Graag verneemt het Cft van u op welke termijn Sint Maarten verwacht de genoemde stukken en informatie aan het Cft te kunnen aanbieden”, aldus de door Cft-voorzitter Raymond Gradus ondertekende brief.

Deel dit artikel