Nieuws Curaçao

CHATA juicht toerisme als schoolvak toe

WILLEMSTAD – De belangenvereniging van de hotelsector, CHATA, heeft met enthousiasme kennisgenomen van de eerste concrete stappen om toerisme als vak te introduceren op scholen. Afgelopen week kondigde het Curaçaose Toerisme bureau CTB dit initiatief aan op het Coromoto College.

CHATA heeft er bij de bevoegde autoriteiten regelmatig op aangedrongen ruimte te bieden aan het toerisme in het lespakket op school, zodat alle leerlingen al op jonge leeftijd doordrongen worden van het grote belang dat het toerisme heeft voor het eiland. 

Dat het Curaçaose Toeristenbureau er nu in geslaagd is om dit project te volbrengen verdient volgens CHATA alle lof. De organisatie hoopt ook dat deze eerste stap de geëigende vervolgstappen krijgt. 

Dat betekent dat er allereerst een garantie moet zijn dat het niet bij deze eerste positieve stap blijft, maar dat gerekend mag worden op continuïteit en verbreding naar meerdere types scholing. 

Dit is volgens CHATA van grote waarde om jonge burgers van meet af aan bewust te maken van de immense toegevoegde waarde die de toeristische sector vervult in de economie van Curaçao.

Als dat bewustzijn er eenmaal is, dan biedt dit ook gerede kansen dat meer en meer lokale krachten gewonnen kunnen worden die een dynamische baan ambiëren in het toerisme. 

Met de vele toeristische projecten die op stapel staan en anderen die wellicht ook nog iets verder in het verschiet liggen, kan dit proces een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de verdere ontwikkeling van het toerisme in al zijn facetten. Temeer als iedereen zich realiseert dat de sector nu al kampt met veel vacatures die maar mondjesmaat gevuld kunnen worden met lokale krachten.

Deel dit artikel