Nieuws Curaçao

Curaçao lost girobanklening bij Nederland voortvarend af

DEN HAAG – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortvarende wijze waarop Curaçao de lening voor de afwikkeling van de Girobank aflost. De Giro Settlement Holding (GSH), verantwoordelijk voor de afwikkeling van de lening, heeft positieve resultaten geboekt, waardoor al bijna 100 miljoen gulden is terugbetaald. De resterende schuld staat nu op 72 miljoen.

De staatssecretaris meldt dat naast deze lening, Curaçao ook verantwoordelijk is voor het aflossen van een lening van 267 miljoen gulden bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, voortkomend uit de schuldovername van de Girobank en de zekerheidsrechten op de leningenportefeuille. Hoe ‘voortvarend’ die lening wordt afgelost, wordt niet vermeld.

Verder is in de brief aangekondigd dat er wetgeving in de maak is om een depositogarantiestelsel (DGS) te ontwikkelen voor de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dit stelsel moet ervoor zorgen dat in toekomstige probleemsituaties bij banken, rekeninghouders tot een bepaald bedrag beschermd zijn.

Deze informatie volgt op de toezegging van de staatssecretaris om de Kamer op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de afwikkeling van de Girobank, die sinds 2013 in financiële problemen verkeerde en waarbij in december 2019 een moratorium ingesteld moest worden. De inzet van de Nederlandse lening heeft ertoe geleid dat depositohouders direct uitbetaald konden worden en heeft bijgedragen aan de stabiliteit van het financiële systeem op Curaçao.

Deel dit artikel