Nieuws Curaçao

De Curaçaose ochtendkranten van donderdag 18 april 2024

Antilliaans Dagblad/Extra: Beroep Zakito ongegrond 

Het vonnis heeft meer duidelijkheid verschaft over een project waarbij de ontwikkelaar, Arnold Rood van Royal Holding, achterblijft in het verstrekken van informatie, zowel aan de betrokkenen als aan de media.

Het gerecht in Willemstad heeft het beroep van Pro Monumento (ProMo) en Amigu di Tera (AdT) tegen de door minister Charles Cooper (MFK) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) verleende maritieme beheervergunning aan Royal Holding Company II voor activiteiten in Zakitó als niet-ontvankelijk verklaard. Dit komt omdat het beroep te laat is ingediend, wat aan de eisers wordt toegerekend.

Ondanks deze niet-ontvankelijkverklaring heeft het gerecht besloten om, gezien het debat tijdens de zitting en de publieke interesse voor het Zakitó-project, de beroepsgronden van ProMo en AdT toch te bespreken. Deze overweging werd ’ten overvloede’ genoemd.

Verder heeft het gerecht beoordeeld dat het beroep van de eisers tegen de bouwvergunning ongegrond is. Zelfs als de claim van de eisers dat de constructie van de brug niet sterk genoeg is om een brandweerauto te dragen correct zou zijn, is dit volgens het gerecht geen geldige reden om de vergunning te weigeren, aangezien er geen brandweerauto’s over de brug hoeven te rijden.

In de uitspraak van gisteren heeft het gerecht twee hoofdzaken beoordeeld: ten eerste het beroep tegen de beslissing om een bouwvergunning te verlenen voor de realisatie van een golfbreker en een beweegbare brug, en ten tweede het beroep tegen de verlening van een maritiem beheervergunning voor de aanleg van deze structuren plus een verversingsduiker.

Gezien het gebrek aan informatievoorziening door zowel de ontwikkelaar als de overheid, heeft het Antilliaans Dagblad besloten om een uitgebreide toelichting uit de uitspraak te publiceren over de ontwikkelingen bij Zakitó en wat er nog staat te gebeuren. Dit omvat belangrijke maatschappelijke feiten en biedt inzicht in de relevante aspecten van de zaak zoals benoemd door de LAR-rechter.

De in deze zaak verleende vergunningen zijn onderdeel van een groter project om het Zakitó-gebied te ontwikkelen, uitgevoerd in verschillende fases en bestaande uit verschillende onderdelen, waaronder eerder verleende bouwvergunningen voor acht woontorens met in totaal 120 wooneenheden. 

Het beroep van omwonenden tegen deze bouwvergunning werd niet-ontvankelijk verklaard omdat het te laat was ingediend, een beslissing die door het Hof in hoger beroep is bevestigd. Dit betekent dat deze bouwvergunningen van kracht blijven en niet meer gewijzigd kunnen worden. Momenteel is de bouw van enkele van deze woontorens aan de gang, en de bouw van de overige torens zal later beginnen.

Antilliaans Dagblad: Politici onder vergrootglas

In de nieuwe antiwitwaswetgeving zijn aanpassingen aangebracht waar het gaat om zogenoemde ‘Politically Exposed Persons’ (PEPs), personen die een hoger risico lopen op betrokkenheid bij illegale financiële activiteiten vanwege hun politieke positie of nauwe banden met publieke functies. 

Reden voor Statenleden, zelf ook PEPs, om hier uitvoerig bij stil te staan tijdens de behandeling van de ‘Landsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie’ in februari van dit jaar. 

De minister van Financiën heeft nu schriftelijk geantwoord op deze vragen. Aangevoerd wordt dat dit een ontwikkeling is die wereldwijd plaatsvindt, en, zo wordt met klem gesteld, ‘niet alleen op Curaçao’. 

“Feit is dat vooral iemand die heel lang in de politieke wereld heeft gezeten nog jaren na zijn of haar aftreden invloed heeft binnen de samenleving. Door het op te nemen in de wetgeving wordt uitvoering gegeven aan wat internationaal de standaard is.“

Een PEP is een term die wordt gebruikt in de context van het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. PEPs kunnen politieke figuren, huidige of voormalige overheidsfunctionarissen, leden van regeringsinstellingen, diplomaten of personen met vergelijkbare invloedrijke posities zijn. PEPs worden beschouwd als een verhoogd risico omdat hun invloedrijke positie hen kwetsbaar maakt voor corruptie en misbruik van financiële systemen. Hierdoor kunnen ze potentieel betrokken raken bij activiteiten zoals het verbergen van illegaal verkregen geld of het financieren van terroristische organisaties. 

Het identificeren van PEPs is van cruciaal belang voor financiële instellingen en andere organisaties om de integriteit van hun transacties te waarborgen en te voldoen aan de regelgeving met betrekking tot anti-witwaspraktijken. 

Financiële instellingen moeten strenge due diligence-processen implementeren om transacties met PEPs te monitoren en te rapporteren. 

“Het nauwlettend volgen van transacties met PEPs helpt bij het verminderen van deze risico’s en draagt bij aan de wereldwijde inspanningen om financiële criminaliteit te bestrijden”, aldus de uitleg. 

En zo wordt geantwoord op de vraag waarom ook expolitici nog beschouwd worden als PEPs: “De risico’s blijven ook nadat een functie is bekleed.” Sterker nog, de PEP-regels worden zodanig uitgebreid dat niet alleen naaste familieleden, maar ook ‘naaste geassocieerden’ van een PEP als PEP worden aangemerkt. 

In de Staten is aangevoerd dat niet duidelijk is wie ‘naaste geassocieerden’ zijn, welke criteria hiervoor gebruikt worden. De regering verwijst naar de PEPs in de Anti Money Laundering (AML)-wetgeving en wijst op de internationale normen en regels en voorschriften van de Financial Action Task Force (FATF). 

“Als onderdeel van de wereld dient Curaçao de internationale standaarden te volgen en deze te verankeren in wet- en regelgeving”, zo wordt benadrukt. Tegelijkertijd wil de minister uit de wereld helpen dat de term PEP synoniem is voor corruptie. “Een PEP is alleen sneller blootgesteld aan dit risico.” 

Als voorbeeld van wie als naaste geassocieerde zouden kunnen worden gekwalificeerd staat in het antwoord dat dit mensen zijn met wie de PEP zakelijke relaties heeft, zoals zakenpartners, mede-eigenaars van bedrijven of leden van de raad van bestuur van bedrijven waar de PEP invloed heeft. 

De minister verwijst verder naar een PEP Guidance paper die door toezichthouders binnen het Koninkrijk gebruikt gaat worden, zoals door De Nederlandse Bank (DNB), de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), Autoriteit Financiële Markten en de Centrale Bank van Aruba (CBA). 

“Dit document dient om duidelijkheid te scheppen over de term PEP en wat daar allemaal bij zal kunnen komen kijken. Wanneer dit document gereed is, zal dit document op de website van de CBCS worden gepubliceerd”, zo wordt aangekondigd. 

Het document is opgesteld door de Koninkrijkstoezichthouders samen in de Werkgroep Harmonisatie Integriteitstoezicht. Het document is voor Curaçao en Sint Maarten ter consultatie voorgelegd aan de sector dat onder toezicht van de CBCS staat. 

Extra/Vigilante: FLOW verhoogt tarieven ondanks veel klachten

De Consumentenstichting heeft een brief gestuurd naar FLOW over hun onacceptabele manier van omgaan met klanten.

De Consumentenstichting zegt dat zij voortdurend klachten ontvangen over de dienstverlening van telecombedrijf FLOW. Consumenten benaderen de stichting met klachten die variëren van de service die zij ontvangen van receptiemedewerkers, de manier waarop klanten telefonisch worden geholpen, klachten over de kwaliteit van installaties, vertragingen bij reparaties tot de kwaliteit van de internet- en televisieverbindingen die zij ontvangen.

Er zijn ook voortdurend klachten over de hoeveelheid MB’s die consumenten ontvangen versus wat zij ervoor betalen. In dit geval adviseert de stichting consumenten om alert te blijven en dit te blijven controleren. Dit is zeker niet de juiste manier voor FLOW om met zijn klanten om te gaan. De frustratie van klanten is groot, zeker gezien het beperkte keuzerecht van de consument op dit gebied.

Gezien deze omstandigheden is het voor de Consumentenstichting bijna onbegrijpelijk hoe FLOW nog steeds de tarieven van zijn diensten kan verhogen ondanks alle klachten over de kwaliteit van de producten en diensten die zij aanbieden. 

Hoewel aan de andere kant moet worden gezegd dat het bedrijf volgens de wet handelt, aangezien de mogelijkheid om tarieven te verhogen in de algemene voorwaarden van het contract met de consument staat, vraagt de stichting zich toch af of deze verhogingen opportuun en gerechtvaardigd zijn gezien alle klachten die er zijn over de producten en diensten van FLOW.

De belangrijkste eis van de stichting is dat het bedrijf op korte termijn adequaat reageert op hoe het de klantenservice zal aanpakken en het aangeboden product zal verbeteren. Ze roepen ook FLOW op om de tariefverhoging te heroverwegen.

Hoewel een bedrijf vrij is om te kiezen hoe het zaken doet, moet het bedrijf zich realiseren en rekening houden met het feit dat het niet acceptabel is dat een consument, die zijn betalingsverplichtingen nakomt voor een product of dienst, niet de behandeling en productkwaliteit ontvangt die hij verdient en waar hij recht op heeft, volgens de Consumentenstichting.

Extra: Ford Mustang viert 60ste verjaardag

Gisteren werd de 60ste verjaardag van de Ford Mustang gevierd. Op Curaçao wordt het merk vertegenwoordigd door Crown Automotives en daarom vond de viering ook hier plaats. Het management, liefhebbers en ook de fanatieke Mustang-groep waren aanwezig bij deze gelegenheid. Er waren verschillende Ford Mustang-auto’s te zien, van de oudste in Curaçao tot de nieuwste die tentoongesteld werd bij de show van Crown Automotives bij deze gelegenheid. Op de foto’s een blik op de vieringsceremonie en de tentoongestelde Mustangs.

Er wordt geschat dat er op Curaçao meer dan 300 Ford Mustangs geregistreerd staan, vanaf 1964 tot nu. Deze eigenaren zijn voor de Mustang Club Curaçao van bijzonder belang, vooral diegenen die nog geen lid zijn van een Mustang club.

Deel dit artikel