Media

De Curaçaose ochtendkranten van maandag 8 april 2024

Antilliaans Dagblad: RKCS ROEPT AL LANG OM HULP

Het Rooms-katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) heeft aangegeven zich genoodzaakt te voelen zich te verdedigen tegenover de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Sithree ‘Cey’ van Heydoorn, ondanks hun voortdurende inspanningen achter de schermen voor hun leerlingen. 

De minister zou geen informatie hebben gekregen over het suicidale incident op het Radulphus College. Maar volgens de school is de Inspectie van Onderwijs schriftelijk geïnformeerd over het incident. Uit dit verslag is gedetailleerd op te maken wat er precies is gebeurd en hoe de school als organisatie heeft gehandeld. 

Los daarvan zou er telefonisch contact zijn geweest: “Met andere woorden het RKCS heeft wel degelijk het ministerie van Onderwijs ingelicht.”

Directeur Royla Paula-Pierre grijpt deze situatie aan om te pleiten voor extra ondersteuning vraagt, vooral voor de sociaal-emotionele zorg van leerlingen sinds de COVID-19 pandemie.

Paula-Pierre verklaart dat het RKCS herhaaldelijk, zowel schriftelijk als mondeling, verzoeken heeft ingediend bij het ministerie van OWCS voor meer maatschappelijk werk op scholen. 

Deze verzoeken zijn gesteld in het licht van toegenomen sociaal-emotionele problemen onder leerlingen door de pandemie. 

Er is een duidelijke behoefte aan een verdubbeling van de schoolmaatschappelijke werkuren, om de nodige zorg te kunnen bieden. Ondanks deze inspanningen heeft het RKCS geen adequate reactie of de beloofde achterstandsgelden ontvangen, wat de directeur zeer spijtig vindt.

De directeur beklaagt zich erover dat het RKCS minstens vijf keer sinds 2022 zonder succes bij het ministerie van OWCS heeft aangeklopt voor hulp op sociaal-emotioneel vlak voor leerlingen. 

Er wordt beweerd dat de financiële middelen vastzitten bij het ministerie van Financiën, wat leidt tot een gebrek aan noodzakelijke ondersteuning en preventie. Dit ondanks meerdere ernstige incidenten die de dringende behoefte aan hulp onderstrepen. 

Èxtra: Het eerste kwartaal van het jaar is voorbijgegaan zonder activiteit bij de raffinaderij

In een exclusief interview met ochtendkrant Èxtra heeft Hensley Harms, vertegenwoordiger van de voormalige contractwerkers van Refineria Isla, zijn bezorgdheid en teleurstelling geuit over de huidige staat en toekomst van de raffinaderij. 

Ondanks beloftes en verwachtingen is het eerste kwartaal van 2024 verstreken zonder dat er significante vooruitgang is geboekt in de herstart van de asfaltproductie.

Dit gaat over Global Oil Management die in mei zou starten met operaties in Curaçao: verwerking van olie voor export als het leveren van asfalt aan de lokale markt. 

Global zou aanzienlijke investeringen hebben gedaan in opslagfaciliteiten en reparaties aan bepaalde delen van de installaties. In vorige edities in de krant werd gemeld dat er al $10 miljoen is geïnvesteerd van een totaal van $35 miljoen voor de eerste fase van dit project. 

Uit deze verkoop zou Refineria di Kòrsou (RdK) de $427 miljoen ontvangen die PDVSA verschuldigd is na het sluiten van de faciliteiten in 2018/2019. 

Harms, die de situatie ter plaatse nauwlettend heeft gevolgd, bekritiseert de aanhoudende vergaderingen en discussies die volgens hem weinig substantie bieden en voornamelijk politiek van aard zijn. “Er is een punt bereikt waarop duidelijk wordt dat er geen echte vooruitgang wordt geboekt. Alle beloftes ten spijt, de acties blijven uit,” aldus Harms.

De vertegenwoordiger wijst op een gebrek aan transparantie en concrete plannen van zowel de raffinaderij als de overheid. Dit heeft geleid tot wantrouwen binnen de gemeenschap, vooral onder de werknemers die direct getroffen worden door de stilstand van de raffinaderij. 

Harms bekritiseert ook de lokale vakbonden en overige organisaties die de belangen van de werknemers zouden moeten verdedigen, maar volgens hem inactief blijven en geen alternatieven bieden.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de activiteiten van het bedrijf Global, dat volgens Harms in de nabije toekomst weinig kans heeft om de benodigde investeringen in de raffinaderij te realiseren. “Er is een duidelijk gebrek aan financiële middelen voor de essentiële investeringen die nodig zijn om de raffinaderij weer operationeel te krijgen”, zegt Harms.

In een oproep tot actie benadrukt Harms de noodzaak voor een meer transparante en verantwoordelijke benadering van de situatie bij Refineria Isla. De gemeenschap verdient duidelijkheid over de toekomst van een van de belangrijkste industriële sectoren op het eiland. 

“Het is tijd voor echte veranderingen en concrete acties, weg van de lege beloftes en politieke spelletjes die tot nu toe de overhand hebben gehad”, concludeert Harms.

Vigilante: wapendiefstal werd Koko-man fataal

Vorige week was er onduidelijkheid over de dood van een man in Marie Pampoen: was de coconut verkoper nu dader of slachtoffer. Dit weekend werd duidelijk dat hij het slachtoffer was, na berichtgeving in Vigilante en Extra dat de echte dader zich had aangegeven bij de politie.

De cocoman is de op Curaçao geboren 36-jarige Jardino Jesus Hasseth. Een 23-jarige Sh.M.E.G., geboren in Nederland gaf zich aan in gezelschap van zijn advocaat.

Volgens de verdachte kwam het slachtoffer bovenop hem te liggen en mishandelde hem, wat hem geen andere keus liet dan een vuurwapen te trekken en schoten op het lichaam van het slachtoffer te lossen om zo een kans te krijgen om te ontsnappen. Na overleg met zijn advocaat gaf hij zichzelf aan.

Zwaar wapen

Volgens de Vigilante hadden de twee al dagen ruzie om een Sovjet-stijl geweer (AK47) in het huis van cocoman. Maar dat was gestolen. En cocoman accepteerde die beschuldiging niet en begon te slaan. Nog steeds volgens de verdachte.

Extra: Een grote groep jongeren gecontroleerd in “een glimlach voor Curaçao”

Foto – Smiles.World

In het kader van het project “Een glimlach voor Curaçao” zijn gisteren meer dan 300 kinderen gecontroleerd op tandgezondheid, waarbij opvallend genoeg 60% van hen één of meer gaatjes bleek te hebben. 

Dit initiatief, dat nu voor het derde jaar op Curaçao wordt uitgevoerd, richt zich op het verbeteren van de mondgezondheid onder jongeren, met bijzondere aandacht voor kinderen die beperkte toegang tot tandheelkundige zorg hebben. 

In dit project gaat men naar de kinderen toe in plaats van dat de kinderen naar een tandartspraktijk komen. Gisteren waren ze in het gebied van Otrobanda, in het centrum van de wijk Wishi Marchena.

De initiatiefnemers van dit project op Curaçao zijn de vereniging van hygiënisten samen met Stichting Help de Schoolkinderen van Curaçao en Zulaijka Pinedo Brandao. Deze keer werd samengewerkt met de Stichting Gezondheid voor iedereen en de Federatie Otrobanda.

Wat ook opviel, is dat veel van degenen met tandproblemen kinderen zijn van ongedocumenteerde personen. Dit omdat zij niet de financiële middelen hebben om naar een tandarts te gaan. Daarom geloven de organisaties dat het goed is om extra aandacht aan deze groep kinderen te besteden.

In de komende dagen zullen de organisatoren evalueren en een verslag uitbrengen van hun bevindingen. De volgende Een glimlach voor Curaçao zal plaatsvinden op 10 november.

Deel dit artikel