Nieuws Curaçao

De Curaçaose ochtendkranten van woensdag 10 januari

WILLEMSTAD – De Èxtra en Vigilante openen met het nieuws van de eerste verkeersdode op Curaçao dit jaar, een voetganger.

Het incident vond plaats toen een man probeerde de straat over te steken bij het kruispunt van Gosieweg en Comanchestraat. Op dat moment passeerde een Hilux pick-uptruck. De voetganger, die achter de pick-up de weg overstak, merkte niet op dat er een aanhanger aan de truck was bevestigd.

Foto – Èxtra

Als gevolg van deze tragische vergissing werd de man geraakt door de aanhanger, met ernstige verwondingen aan het hoofd tot gevolg. Omstanders melden dat er aanzienlijk bloedverlies was. Het slachtoffer werd met spoed naar de spoedeisende hulp van het Curaçao Medical Center (CMC) vervoerd. Ondanks de inspanningen van het medisch personeel, overleed de man aan zijn verwondingen.

Wat niet in de krant staat is dat het eerste dodelijke slachtoffer vorig jaar pas op 18 februari viel. Het jaar zou uiteindelijk een totaal van veertien doden kennen. Een laagterecord, die volgde op 2022 met een hoogterecord van 26 doden. Het eerste slachtoffer viel toen op 14 januari.

Het Antilliaans Dagblad opent vandaag net een artikel over het College Financieel toezicht dat zich zorgen maakt over de stijgende ambtenarensalarissen op Curaçao.

Het College financieel toezicht heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over de aanzienlijke stijging van de kosten voor ambtenarensalarissen in Curaçao voor het jaar 2024. In de begroting van 2024 zijn de personeelslasten op 503 miljoen gulden vastgesteld, wat een substantiële toename van 63 miljoen gulden betekent ten opzichte van het jaar 2023.

Deze significante toename wordt voornamelijk toegeschreven aan de indexering van ambtenarensalarissen en aan mensen in vergelijkbare posities, naast het toekennen van salarisverhogingen en eenmalige uitkeringen. Er is ook een reservering gemaakt van 18 miljoen voor het invullen van 223 vacatures, waarbij een groot deel hiervan reeds in de begroting van 2023 was opgenomen maar nog steeds niet ingevuld is.

Het Cft wijst op de financiële risico’s die dit met zich meebrengt, vooral omdat Curaçao naast de verhoogde personeelslasten ook de uitgaven voor goederen en diensten structureel heeft verhoogd. Dit laatste is gedeeltelijk het gevolg van een inflatiecorrectie van ongeveer acht procent, terwijl voor 2024 slechts een inflatie van ongeveer drie procent wordt verwacht. Het Cft adviseert daarom een heroverweging van de omvang van de inflatiecorrectie en suggereert manieren om de uitgaven voor goederen en diensten verder te verlagen.

Bovendien wordt opgemerkt dat de totale uitgaven voor indexering en loontredes van 51 miljoen in 2023 zullen stijgen naar 94 miljoen in 2027, en dat ook de overdrachten aan het bijzonder onderwijs toenemen door de indexering. Volgens het Cft is deze trend in strijd met de doelstellingen van de Vervroegde Vrijwillige Uitstroom (VVU) en de maatregelen in het Landspakket gericht op rationalisering van het ambtenarenapparaat.

Het Antilliaans Dagblad vervolgt met het Statendebat over de concept Landsverordening Kansspelen, die onlangs is ingediend door minister Silvania.

Een meerderheid van de Statenleden in Willemstad heeft serieuze bedenkingen geuit over het huidige concept van de Landsverordening op de kansspelen (LOK). Tijdens een vergadering van de Centrale Commissie gisteren drongen zij aan op aanzienlijke wijzigingen die in overeenstemming zijn met de aanbevelingen van de Raad van Advies (RvA). De Statenleden vragen nu om duidelijkheid van de minister van Financiën, Javier Silvania (MFK).

Gedurende een vragenronde van 35 minuten uitten verschillende parlementariërs, waaronder Steven Croes (PAR), Steven Martina (MAN), Rennox Calmes (PKP), Juniel Carolina (MFK), Quincy Girigorie (PAR), David Seferina (MFK), Sheldry Osepa (PNP) en Gino Brownbill (MFK), hun zorgen over het concept. De belangrijkste kritiekpunten waren de onduidelijkheden in het ontwerp, vooral in hoofdstuk 2 over ‘Verboden handelingen’, dat gaat over de vergunningen en procedures voor online gaming.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Steven Martina wees op het besluit om een Gaming Control Authority als stichting op te richten, wat politieke beïnvloedbaarheid zou kunnen veroorzaken, in strijd met de eisen van het Landspakket voor een zelfstandig bestuursorgaan. Daarnaast werd erop gewezen dat er weinig tot geen input van belangrijke stakeholders, zoals de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), is meegenomen en dat er geen benchmark is gedaan met andere (ei)landen in de regio.

Er werd ook bezorgdheid geuit over de invloed van de LOK op lokale spelen zoals Bingo en ‘Bon ku ne’, die van grote sociale en culturele waarde zijn. Carolina stelde voor om de LOK te gebruiken voor verdere legalisering van activiteiten zoals nummerverkoop, paardenraces en het ‘Basha bou’-spel.

De vergadering werd na de vragenronde afgesloten en zal op een later moment worden voortgezet. Er wordt een schriftelijk verslag opgesteld en minister Silvania zal de gestelde vragen van de parlementariërs beantwoorden.

Goed nieuws voor vaders op Curaçao, in het Antilliaans Dagblad vandaag

Een nieuw wetsvoorstel over vaderschapsverlof is door de oppositiepartij MAN ingediend bij de Staten in Willemstad. Dit voorstel regelt vijf dagen doorbetaald verlof voor vaders om tijd door te brengen met de moeder van het kind en de pasgeboren baby.

Volgens de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel, stelt men voor dat de overheid de volledige kosten draagt voor ambtenaren, terwijl in de private sector 80 procent van het salaris vergoed wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en 20 procent door de werkgever.

Deze regeling is bedoeld om vaders, moeders en kinderen rechtvaardigheid te bieden, vooral omdat moeders al regelingen hebben voor zwangerschapsverlof, maar voor vaders is er geen dergelijke regeling in het Burgerlijk Wetboek.

Het voorstel benadrukt het belang van vaders in het leven van kinderen en wijst op veranderende sociale normen waarbij van mannen niet langer verwacht wordt dat ze uitsluitend kostwinners zijn, maar dat ze de zorgtaken delen met hun partners. Het idee is dat beide ouders samen de eerste tijd van het nieuwe gezin beleven, wat bijdraagt aan de gezinsstabiliteit en de band tussen vader en kind versterkt.

Het vaderschapsverlof wordt gepresenteerd als een middel om de verdeling van werk en zorg tussen vader en moeder gelijker te verdelen. De toelichting bespreekt ook hoe het vaderschapsverlof in andere landen binnen het Koninkrijk is geregeld. In Nederland bijvoorbeeld krijgt de vader een week volledig doorbetaald verlof en kan hij daarnaast vijf weken verlof opnemen tegen een vergoeding van 70 procent van het salaris. Op Aruba krijgt de vader twee dagen verlof, terwijl op Sint Maarten, net als op Curaçao, het vaderschapsverlof niet wettelijk geregeld is.

Internationaal zijn er verschillende initiatieven om de betrokkenheid van mannen bij de opvoeding te bevorderen. Bijvoorbeeld tijdens de MenCare Global Meeting van november 2019, waarbij deelnemers wereldwijd toezegden mannen aan te moedigen om een gelijk deel van de zorg voor kinderen en huishoudelijke taken op zich te nemen. De Europese Raad heeft een richtlijn opgesteld om een beter evenwicht te bereiken tussen gezins- en werkverplichtingen, en om zowel mannen als vrouwen gelijkere kansen te bieden op het werk en thuis.

Het leuke nieuws in de krant komt van een persbericht over de schoonmaak op Fuik, na Fuikdag. De Èxtra kopt Minder afval gevonden na Fuikdag.

We voorspelden deze berichtgeving gisteren al. Na de viering van Fuikdag, hebben vrijwilligers van Curaçao Cleanup op maandagochtend vroeg de stranden van Fuik schoongemaakt. Tot hun verrassing constateerden de vrijwilligers dat er dit jaar minder afval achtergelaten was dan in voorgaande jaren. Binnen korte tijd was het strand weer schoon.

De vrijwilligers van Curaçao Cleanup complimenteerden de deelnemers van Fuikdag 2024 voor het achterlaten van minder afval. Ook merkten ze op dat er aanzienlijk minder ‘floaties’ (opblaasbare voorwerpen) in het water waren achtergebleven. Op het strand vonden ze enkele tassen vol afval en tussen de mangrovebossen lagen veel flessen en blikjes.

Aanstaande zaterdag zullen de vrijwilligers van Curaçao Cleanup weer terugkeren. Ditmaal vergezeld door een groep duikers om ook het afval in de zee en aan de andere kant van het strand, waar afval mogelijk is aangespoeld, op te ruimen. Er wordt waardering uitgesproken voor het team van vrijwilligers die hun tijd opofferden om schoon te maken wat anderen hadden achtergelaten. De foto’s tonen een beeld van de schoonmaakactie.

Deel dit artikel