Nieuws Curaçao

Defensie maakt zich zorgen om voldoende personeel

DEN HAAG – Hoewel uit personeelsrapportage van Defensie van de eerste helft van 2022 blijkt dat de totale personele capaciteit bij Defensie is gegroeid, maar dat inmiddels een zorgelijke daling is ingezet. 

De toename van het aantal vrouwen met vijf procent en de toename van het aantal reservisten komt door de instroom in 2021. De groei van de personele capaciteit is daarna in de eerste helft van 2022 gestopt. 

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Sinds jaren daalt de instroom en stijgt de uitstroom. Mede daarom heeft de staatssecretaris op 1 september een contourenbrief naar de Kamer gestuurd, waarin hij beschrijft hoe Defensie de komende jaren het tij wil keren door de instroom te verhogen en uit de uitstroom tegen te gaan. 

In lijn met de Defensienota is het de bedoeling dat de huidige 47.900 voltijdse posities groeit naar 54.400 militair personeel in 2026.

Deel dit artikel