Nieuws Curaçao

Eerste nationale veiligheidscongres van Curaçao

WILLEMSTAD – Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) en het Directoraat Risicobeheersing en Rampenbestrijding (DRR) hebben op 27 februari het eerste congres over nationale veiligheid in Curaçao georganiseerd. 

Om de nationale veiligheid voor iedereen te garanderen, moet rekening worden gehouden met risico’s op verschillende niveaus en met verschillende aspecten die de nationale veiligheid van een land kunnen beïnvloeden. Naast de risico’s moet ook aandacht worden besteed aan preventieve maatregelen die genomen zijn of kunnen worden om onze nationale veiligheid te waarborgen.

In een poging om het bewustzijn en de nationale veiligheid te verhogen, organiseerden VDC en DRR het genoemde congres om meer informatie te verstrekken en iedereen bewust te maken van de huidige staat van nationale veiligheid in Curaçao en welke factoren dit kunnen beïnvloeden, zoals klimaatverandering, cyberdreigingen, geopolitieke bedreigingen, negatieve druk binnen de gemeenschap, afhankelijkheid van bepaalde vitale sectoren en de economie. 

Het congres diende ook om in kaart te brengen hoe veerkrachtig de gemeenschap is tegen verschillende risico’s die een punt van aandacht vormen voor onze nationale veiligheid. Daarnaast werd geïnventariseerd welke verschillende plannen en preventieve maatregelen worden gebruikt om de nationale veiligheid te waarborgen en waar nodig te verbeteren.

Veiligheidsstrategie

Tijdens het congres werd speciale aandacht besteed aan de ‘Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden 2023-2029’, een strategie met als centrale focus het waarborgen van de (nationale) veiligheid van het Koninkrijk. 

Deze strategie richt zich op drie centrale doelen en twaalf actielijnen die bijdragen aan het veerkrachtiger maken van het Nederlandse Koninkrijk en tegelijkertijd het niveau van nationale veiligheid in elk land binnen het Koninkrijk verhogen. Deze doelen kunnen alleen worden bereikt als de regeringen van elk land binnen het Koninkrijk samenwerken met de gemeenschap, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De implementatie van de veiligheidsstrategie is een Koninkrijksbrede afspraak, waarvan dit nationale veiligheidscongres de eerste stap was.

Om het gemeenschappelijke doel zoals beschreven in de veiligheidsstrategie te bereiken, werd een sessie gehouden met verschillende (niet-)gouvernementele stakeholders zoals de meteorologische dienst, brandweer, politie, Flow, Aqualectra en Curoil, zodat zij vanuit hun werkgebied en expertise konden bijdragen aan het thema nationale veiligheid. 

Op de betreffende dag was er ook een publiekssessie waarbij de gemeenschap kon bijdragen aan het informeren en bewust maken van anderen over de risico’s. Er werd ook aandacht besteed aan verschillende oplossingen in verband met nationale veiligheid, met als uiteindelijk doel dit te verhogen.

Deel dit artikel