Nieuws Curaçao

Gebrek aan budget in strijd tegen mensenhandel

Het voornaamste knelpunt in de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel op Curaçao is het gebrek aan voldoende budget. Dat schrijft de Raad voor de Rechshandhaving in haar rapport ‘Aanpak van mensenhandel en mensensmokkel in Curaçao’

De Raad deed in 2019 onderzoek naar mensenhandel en mensensmokkel om na te gaan in hoeverre binnen het Koninkrijk vorm hieraan is gegeven en in hoeverre deze bijdraagt aan de voorkoming en bestrijding.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Het Koninkrijk is aangesloten aan een aantal verdragen omtrent mensenhandel en mensensmokkel. Alhoewel niet voor alle verdragen voor Curaçao gelden, zijn er op basis van deze verdragen door Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten Memoranda of Understanding opgesteld waarin afspraken zijn gemaakt over de aanpak mensenhandel en mensensmokkel.

Knelpunten

Naast de budgettaire problemen is er geen specifiek opvangcentrum voor slachtoffers van mensenhandel. De bureaus Slachtofferhulp van Curaçao en Caribisch Nederland plegen geen overleg en de experts van de landen komen niet bij elkaar.

De mogelijkheid om informatie tussen de landen te delen is ondanks gemaakte afspraken niet onderzocht. Er wordt weinig informatie en ervaring gedeeld tussen de landen ondanks het feit dat voor dit doel twinningspartners zijn aangewezen en een contactenlijst is opgesteld. 

Het voornemen van het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Curaçao om een aantal onderzoeken en controles per jaar te verrichten lukt niet altijd wegens het gebrek aan personele capaciteit bij het korps.

Inspanningen

De Raad concludeert dat de betrokken instellingen zich inspannen om de aanpak van mensenhandel conform de vastgestelde normen uit te voeren, maar is van oordeel dat de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel op bovenstaande punten voor verbetering vatbaar is.

Het volledige inspectierapport is hier digitaal beschikbaar


Deel dit artikel