Nieuws Curaçao

Geen liquiditeitssteun voor Curaçao

Nieuwjaarsborrel D66 Utrecht

WILLEMSTAD – Curaçao ontvangt het komende kwartaal geen liquiditeitssteun vanuit Nederland. Dat schrijft staatsecretaris van Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen in een brief aan de Tweede Kamer. 

De regering Pisas heeft er ook niet om gevraagd, net als in het eerste en tweede kwartaal. Door een liquiditeitsoverschot als gevolg van te veel ontvangen liquiditeitssteun in 2021 en hoger dan verwachte belastingbaten begon Curaçao het jaar met een saldo van ANG 253 mln. 

Daarmee kan het tekort in 2022, dat was begroot op 162 miljoen gulden worden gedekt en kan Curaçao naar verwachting dit hele jaar zonder liquiditeitssteun van Nederland.

Aruba en Sint Maarten

Voor de andere landen is wel liquiditeitssteun nodig, maar een beslissing daarover houdt Van Huffelen aan tot 26 augustus, wanneer de rijksministerraad weer bij elkaar komt.

Voor het derde kwartaal van 2022 adviseerde het College financieel toezicht 4 miljoen florin aan Aruba toe te kennen en 14 miljoen gulden aan Sint Maarten als liquiditeitssteun.

Daarnaast heeft het College, vlak voor de Rijksministerraad van 13 juli geadviseerd een aanwijzing te geven aan Aruba. Ook die zal op 26 worden besproken.

Deel dit artikel