Nieuws Curaçao

Het massaal ruimen van zwerfdieren is geen oplossing!

Katten bij Grote Knip - foto Kitten Rescue Curacao Foundation

Ingezonden stuk door Stichting Kitten Rescue Curacao, Miriam & Marcel Bleeker

Met de inwerkingtreding van de nieuwe dierenwelzijnswet op Curaçao is het eenieder toegestaan om loslopende dieren op te pakken van straat en in te leveren bij een instantie die dieren opvangt. Stichting Dierenbescherming Curaçao heeft de bevolking recent opgeroepen dit massaal te gaan doen voor honden en katten.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Met het oog op de zwerfkatten problematiek zien wij dit als een zeer verontrustende ontwikkeling, -zeker nu de Dierenbescherming zelfs financiële compensatie zegt te gaan bieden aan personen die honden en katten van straat willen gaan halen en worden verzocht de dieren in te leveren bij de Dierenbescherming. Dit werkt een zeer ongezond verdienmodel in de hand waardoor het risico bestaat dat het dierenwelzijn snel vergeten zal worden door deze ‘vrijwilligers’ en de keuze voor kwantiteit dan snel is gemaakt.

Deze nieuwe aanpak van de Dierenbescherming is een hoogst onwenselijke ontwikkeling en ook bewezen contraproductief in de bestrijding van zwerfkatten! Daarbij zullen met name alleen de sociale en vriendelijke katten gepakt kunnen worden door de ‘vrijwilligers’ van de Dierenbescherming met het zeer grote risico dat deze kat toch een eigenaar heeft. Het is immers onmogelijk om een huiskat alleen op het eigen terrein te houden.

Daarnaast maken wij ons ernstige zorgen over het lot van de gevangen dieren. Gezien opvangruimte op het eiland nihil is, lijkt massale euthanasie van deze dieren de gekozen aanpak te zijn. De Dierenbescherming reageert niet op specifieke vragen hieromtrent waardoor wij vrezen dat dit de gekozen ‘oplossing’ is voor in elk geval de katten.

Het is wetenschappelijk bewezen dat de zogenaamde T-N-R-C methode (trap-neuter-return-care oftewel vangen-steriliseren-terugplaatsen en monitoren) op de lange termijn veel betere resultaten geeft bij zwerfkatten populaties. Het alleen weghalen van zwerfkatten van locaties leidt eerder tot een toename van geboortes dan een afname. Dit komt omdat de lege plek die ontstaat heel rap wordt ingenomen door nieuwe (niet gesteriliseerde) katten die dat weer als een mooie nieuwe locatie zien om een nieuw kolonie op te bouwen.

Het succes van deze T-N-R-C methode is ook op ons eiland zichtbaar bij inmiddels een aantal toonaangevende resorts die zich hebben aangesloten bij deze duurzame en diervriendelijke manier van zwerfkatten management als ook op een aantal stranden waar wij als stichting de zwerfkatten populaties verzorgen.

Het is een feit dat het domweg ruimen van dieren op straat geen oplossing biedt voor het probleem. Wellicht op korte termijn lijkt het te zijn opgelost maar de grootste bron van katten ligt nu eenmaal binnen de erven en tuinen van mensen. Aan de lopende band worden daar kittens geboren die uiteindelijk een zwervend bestaan gaan leiden waardoor de ‘opgeruimde’ plekken binnen afzienbare tijd weer gevuld zullen worden.  

Het zwerfdierenprobleem moet bij de bron worden aangepakt! Educatie en sterilisatie!

Pas dan kun je spreken over een mooi Curaçao voor de toeristen, niet als het eiland voor de toeristen ‘voor het plaatje’ wordt schoongeveegd van zwerfdieren.

Dweilen met de kraan open los je alleen op door de kraan dicht te draaien, niet door harder te dweilen!

Stichting Kitten Rescue Curacao, Miriam & Marcel Bleeker

Deel dit artikel