Politiek

Interne strijd bij PAR nog niet voorbij

WILLEMSTAD – De interne strijd binnen de Partido Alternativa Real (PAR) is nog lang niet beslecht. Dit werd duidelijk na een intensieve partijraadvergadering die gisteren plaatsvond. Leden van de partij eisten tijdens deze vergadering verduidelijking over de positie van parlementariër Zita Jesus-Leito.

In een opmerkelijke wending bood politiek leider Quincy Girigorie aan om zijn ontslag in te dienen, mocht er onvoldoende steun zijn voor de koers die hij voor ogen heeft met de partij. Tijdens de bijeenkomst, waar ook Jesus-Leito aanwezig was, kreeg zij de kans om haar standpunt te verdedigen.

Rebranding

Recente ontwikkelingen laten zien dat de Girigorie Jesus-Leito heeft verzocht haar zetel terug te geven als onderdeel van een bredere rebranding en naar aanleiding van interne discussies over dit onderwerp. 

Girigorie ontkende aanvankelijk dat hij Jesus-Leito had gevraagd haar zetel op te geven, maar moest later toegeven dat dit wel het geval was. Jesus-Leito heeft verklaard haar termijn als gekozen parlementslid volledig uit te zullen dienen, een standpunt dat zij al sinds 2021 inneemt.

Gedurende de discussies werd gesuggereerd dat er vanuit de partijraad opgeroepen werd om Jesus-Leito met rust te laten. Zij benadrukte gisteravond opnieuw niet de persoon te willen zijn die de partij in de weg staat en gaf aan bereid te zijn te vertrekken als de partij dat wenst, zelfs als dit betekent dat zij haar zetel meeneemt.

Verzoening

De partijraad heeft uitgebreid gediscussieerd over het bereiken van consensus, waarbij een deel van de leden aandrong op verzoening en zich uitsprak tegen het dwingen van Jesus-Leito om te vertrekken en tegen het ontslag van Girigorie.

Aan het einde van de vergadering is overeengekomen dat Girigorie en Jesus-Leito in overleg zullen treden om vóór aanstaande maandag tot een oplossing te komen. Girigorie zal hierbij zijn ontslagaanbod heroverwegen, evenals zijn eerder ingenomen standpunt tegenover Jesus-Leito.

Daarnaast hebben twee bestuursleden van de PAR-partij, parlementariër Ana Maria Pauletta en voormalig medewerker van Jesus-Leito, Kimberley Conscincion, gisterenavond hun ontslag ingediend, wat leidt tot verdere speculaties over de interne spanningen binnen de partij. Pauletta bevestigde haar ontslag, maar wilde niet ingaan op de specifieke redenen, die zij beschouwd als een interne aangelegenheid.

Deel dit artikel